Arcibiskup Ján Orosch menoval nového hlohoveckého dekana

HLOHOVEC 2. júla 2018 - V nedeľu 1. júla arcibiskup Mons. Ján Orosch, pri slávnostnej svätej omši vo farskom Kostole sv. Michala v Hlohovci, uviedol do funkcie farára dekana Jozefa Schwarza, ktorý naposledy pôsobil ako farský administrátor v Cíferi.

Svätú omšu koncelebrovali hlohovecký kaplán Lukáš Čmehíl a Ján Bašo, výpomocný duchovný vo farnosti Bučany. Ekonóm Trnavskej arcidiecézy Ján Vido prečítal dekréty, ktorými bol kňaz Jozef Schwarz menovaný za farára a dekana v Hlohovci. Trnavský arciibiskup Ján Orosch následne odovzdal novému dekanovi symbolický kľúč od kostola.
 
V homílii pripomenul dôležitosť duchovného otcovstva, pretože kňaz sa stáva otcom a pastierom svojich veriacich, a poprosil hlohoveckých veriacich, aby s láskou prijali nového dekana a pomáhali mu. Hlohovec je aktívna a živá farnosť. Má potenciál ďalej sa rozvíjať a rásť. Zároveň vyzdvihol prácu doterajšieho dekana Mareka Jesenáka, ktorý pôsobil vo farnosti 10 rokov.

Po homílii nový hlohovecký farár dekan Schwarz pred ľuďmi prečítal vyznanie viery a zložil sľub vernosti. Na záver sa poďakoval trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za menovanie do nového úradu. Prihovoril sa tiež k svojim novým veriacim, ktorí mu boli zverení, a poprosil ich, aby sa za neho nezabúdali modliť.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
Arcibiskup Ján Orosch menoval nového hlohoveckého dekana

Ekonóm Trnavskej arcidiecézy Ján Vido prečítal dekréty, ktorými bol kňaz Jozef Schwarz menovaný za farára a dekana Hlohovci. Trnavský arciibiskup Ján Orosch následne odovzdal novému dekanovi symbolický kľúč od kostola. (Foto: Lucia Froncová)

SPRÁVY

 

NOVINKY