Apoštolský nuncius celebroval hlavnú svätú omšu Novény

TRNAVA 16. novembra 2014 - V nedeľu 16. novembra dopoludnia sa v Trnave konala tradičná procesia s milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie ulicami mesta. Slávnostnej bohoslužbe pred procesiou predsedal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Procesia tento rok otvorila štvrtý deň Trnavskej novény. Apoštolský nuncius pozdravil veriace zhromaždenie v mene Svätého Otca Františka. V závere svätej omše zasa trnavský dekan Stanislav Vojtko prečítal pozdravný list trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a celého veriaceho Božieho ľudu zúčastneného na Trnavskej novéne Svätému Otcovi Františkovi, ktorý bude odoslaný do Vatikánu.
 
Apoštolský nuncius sa vo svojej slávnostnej homílii zameral na Svätú rodinu, ktorá je príkladom pre všetky rodiny súčasnosti v tom, ako obstáť v ťažkostiach života. Dá sa to len skutočnou vernosťou a podriadenosťou Božej vôli. V tomto zmysle vyzdvihol aj príklad sv. Jozefa, ktorý je vzorom pre všetkých otcov, aby počúvali Pánov hlas a nasledovali Krista. Na Eucharistickom slávení sa zúčastnil aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol, členovia trnavskej Arcibiskupskej kúrie, správcovia jednotlivých farností v Trnave, či zástupcovia reholí jezuitov a františkánov pôsobiacich v Trnave.
 
Svojím spevom slávnosť doprevádzal Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša pri Bazilike minor v Trnave. Po skončení liturgie Eucharistie primátor Trnavy Ing. Vladimír Butko prečítal autentické znenie buly Trnavčanov z roku 1710, ktorou sa zaviazali, i budúce generácie obyvateľov Trnavy, sláviť každoročne sviatok Obetovania Panny Márie (21. novembra), kedy bol zázračne zastavený mor v meste. V záväzku je tiež povinnosť slávenia svätej omše v kaplnke s milostivým obrazom každú sobotu o 10.00 hodine. Na záver celej nedeľnej dopoludňajšej slávnosti nasledovala slávnostná procesia s milostivým obrazom ulicami mesta cez Námestie sv. Mikuláša, Haulikovu ulicu na Námestie Najsvätejšej Trojice, kde celý procesiový sprievod podľa stáročia zaužívanej tradície obišiel, za spevu mariánskych piesní a odriekania modlitieb, trojičný stlp. Odtiaľ sa pútnici vrátili späť do baziliky a slávnostným spevom "Teba Bože chválime" ukončili nedeľnú slávnosť.
 
Na slávnosti bol prečítaný aj list Svätému Otcovi Františkovi, ktorý mu veriaci spolu so svojím arcibiskupom odoslali z Trnavskej novény 2014. Znenie listu si môžete prečítať tu:
 
 
facebook sharing button Zdieľaj
Apoštolský nuncius celebroval hlavnú svätú omšu Novény

Hlavnú svätú omšu Trnavskej novény 2014 celebroval v nedeľu 16. novembra apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a predniesol homíliu na tému "Svätá rodina ako stály vzor pre súčasnú rodinu". (foto: Peter Tollarovič)

NOVINKY