Ako byť synodálnou Cirkvou? Odpovede hľadali a ponúkli v Nimnici

NIMNICA 28. januára 2023 - Ako byť synodálnou Cirkvou? To je téma, o ktorej hovorili vo štvrtok a v piatok 26. a 27. januára 2023 biskupi, predstavitelia diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby, kňazi a aktívni laici v Nimnici. Podujatie bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku.

„Toto stretnutie ukázalo, že rozumieme slovám pápeža Františka a jasne vieme, že synodalita a atmosféra synody musí žiť v Cirkvi stále," zhrnul podujatie košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. Zúčastnilo sa na ňom približne 160 účastníkov. Nechýbali medzi nimi diecézni korodinátori synody a aktivisti synodálneho procesu na Slovensku.
 
„Chceme mať z Cirkvi živý organizmus, v ktorom Boh dáva nové podnety nielen našej duši rešpektujúc našu slobodu, ale v ktorom Duch Svätý osvecuje každé jedno naše rozhodovanie, každú činnosť a všetko, čo sa v Cirkvi vôbec deje pre spásu duší, ktorá je hlavným zákonom cirkvi," pripomenul v záverečnom vystúpení arcibiskup Bober.
 
Predseda KBS poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do synodálneho procesu na Slovensku. Ocenil, že „dokázali nadchnúť ostatných ľudí." „Ste nadherným nádychom Ducha Svätého v našej slovenskej Cirkvi," dodal arcibiskup Bober, ktorý predsedal aj svätej omši. Na stretnutí sa zúčastnili aj ďalší biskupi z viacerých arci/diecéz.
 
Cieľom podujatia, počas ktorého si prítomní vypočuli aj prednášku Mariána Kolníka o komunikácii, bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov v pracovných skupinách podľa tém zachytených v národnej syntéze synodálneho procesu na Slovensku. Debatovali napríklad o komunikácii ako nástroju na odstraňovanie napätia, rodine ako základu pre odovzdávanie viery a o iných témach.
 
Podujatie v Nimnici nadviazalo na päť podobných podujatí, ktoré sa konali v Badíne, v Ružomberku a v Nimnici. Aj tentoraz ho zorganizoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave. Spolupracoval so Žilinskou diecézou.  Prvé stretnutie tohto formátu sa konalo v januári 2015 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne na tému Zasvätený život a kultúra života. V nasledujúcich dvoch rokoch sa tieto stretnutia konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Téma v roku 2016 znela Povolaní žiť milosrdenstvo a nadväzovala na prebiehajúci Svätý rok milosrdenstva.
 
Téma v roku 2017 znela: Nová evanjelizácia. Cez identitu k evanjelizácii. Štvrtý ročník podujatia sa konal v marci 2019 v Kúpeľoch Nimnica pod názvom Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti a zaoberal sa dvoma témami Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia mládeže a povolaní na Slovensku. Piate stretnutie bolo tiež v Nimnici, v roku 2020 sa venovalo sa pastorácii mládeže. Posledné dva roky sa pre pandemické opatrenia podobné podujatie nekonalo.
 
Posledné podujatie bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Tento proces sa začal v slovenských diecézach a eparchiách v októbri 2021 a pokračoval do leta 2022. Výsledkom synodálnych konzultácií vo farnostiach, spoločenstvách a rozmanitých skupinách bolo vypracovanie diecéznych/eparchiálnych syntéz (júl 2022). Na základe týchto syntéz bola vypracovaná celonárodná syntéza (Záverečná syntéza z konzultácií synodálneho procesu na Slovensku) zaslaná na sekretariát Biskupskej synody.
 
Šestnáste riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“, ktoré zvolal pápež František na jeseň 2021, sa v súčasnosti nachádza v tzv. kontinentálnej fáze. Jeho základom je pracovný dokument, ktorý bol pripravený na základe podnetov z takmer všetkých diecéz na svete a predstavený vo Vatikáne koncom októbra 2022. V ďalšom kroku má sedem zhromaždení kontinentálnych biskupov - Afrika, Oceánia, Ázia, Blízky východ, Európa, Latinská Amerika a USA/Kanada - do marca 2023 pripraviť vlastný dokument.
 
Týchto sedem textov sa následne premietne do druhého pracovného dokumentu synody, ktorý bude zverejnený v júni 2023. Na základe tohto dokumentu bude zhromaždenie od 4. do 29. októbra 2023, a potom v októbri 2024 prvýkrát rokovať o výsledkoch celosvetového procesu konzultácií a rokovaní.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Ako byť synodálnou Cirkvou? Odpovede hľadali a ponúkli v Nimnici

Podujatie v Nimnici nadviazalo na päť podobných podujatí, ktoré sa konali v Badíne, v Ružomberku a v Nimnici. Aj tentoraz ho zorganizoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave. (Foto: Peter Zimen)

NOVINKY