A ten poklad tisíc liet už máme...

TREBATICE 2. augusta 2022 - ...ten si my aj verne zachováme – znela velehradská pieseň v Trebaticiach v Kostole sv. Štefana Uhorského na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sviatok solúnskych bratov si v Trebaticiach obzvlášť cenia a z iniciatívy pána farára Mariána Díreša ho už tretí rok slávia oblečení v krojoch.

Obohatili životy našich predkov, priniesli im vzácny dar - vieru v blízkom jazyku, zanechali literárne svedectvo, ktorým sa začala éra gramotnosti Slovanov. Rozvinuli aj mnohostrannú organizačnú a kultúrnu činnosť, čím prispeli k celkovému pozdvihnutiu nášho národa - to všetko pán farár Díreš pripomenul vo svojej homílii s dôrazom na veľkú úctu a množstvo kostolov im zasväteným na Slovensku.
 
Otčenáš sa modlili v staroslovienčine, ako znel pred tými tisícmi rokov na Veľkej Morave. Vzácny okamih, ich krásne kroje, ktoré sa uchovávajú vďaka starostlivosti Milana Pekaroviča, externého pracovníka Balneologického múzea v Piešťanoch a pieseň oslavná: Chráň nám mravy, chlieb a reč ...
 
V obci Trebatice majú od 13. mája vzácneho obyvateľa - z iniciatívy Evy Krištofcovej bola pri kostole postavená socha Panny Márie, ktorú požehnal pán farár Díreš. Vhodne situovaná na bočnej strane chrámu pred sakristiou približuje nebeskú atmosféru a aj miestnym veriacim pripomína ťažké časy korony. Kvôli pandemickým opatreniam sa nedostali všetci dnu, preto boli vonku na tomto mieste, aby mohli byť účastní na svätej omši.
 
Pôsobenie nebeskej Matky sa prejavilo veľmi rýchlo - 3. júla začala svoju činnosť štvrtá ruža ružencového bratstva živého ruženca. Dobrým základom bola skupina mladých mamičiek, modliacich sa posvätný ruženec, ktorú viedla Mária Pistorius. K nim sa nadšene pridali manželské páry, pracujúce ženy a doplnili ich ochotné dôchodkyne. Ukázalo sa, že v Trebaticiach majú veľký potenciál v rozvoji duchovného života a mariánskeho hnutia. S radosťou spievajú ... prebývaj tu s nami!
 
TO ABU informovala Kamila Meyer
 
facebook sharing button Zdieľaj
A ten poklad tisíc liet už máme...

Krásne kroje obyvateľov Trebatíc sa uchovávajú vďaka starostlivosti Milana Pekaroviča, externého pracovníka Balneologického múzea v Piešťanoch. (Foto: Kamila Meyer)

SPRÁVY

 

NOVINKY