40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov aj v Trnave

TRNAVA 8. septembra - Spoločenstvo Modlitby za kňazov pozýva veriacich na Slovensku k zapojeniu sa do 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov. Akcia bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15. septembra do 24. októbra 2013. Počas tohto obdobia sa budeme spájať v úmysle pomôcť našim kňazom.

Akciu podporili metropoliti - bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober a dali jej svoje požehnanie. Rovnako tak ju podporil aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ale aj bratislavský eparcha Peter Rusnák.
Arcibiskup Zvolenský sa z iniciatívy teší a "vyprosuje hojnosť Božieho požehnania a duchovných síl všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa k tejto cennej myšlienke pripoja.“
 
Každý, kto sa chce pridať k  pôstu a modlitbám za kňazov si môže vybrať ľubovoľný jeden deň z  ponúkaných 40-tich a obetovať ho. Zjednocovať sa možno pri rôznych úmysloch. Obety a modlitby potrebujú napríklad chorí a starí kňazi. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst možno obetovať za svojho pastiera vo farnosti. Za kňazov, ktorí nás v minulosti krstili, ale aj dnes vysluhujú tak potrebné sviatosti. Tiež za tých kňazov, ktorí nám najviac pomohli na ceste k Bohu. Pôst je možné obetovať aj za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.
 
Organizátori akcie odporúčajú pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak má niekto zdravotné obmedzenia a nemôže sa týmto spôsobom postiť, môže si vybrať inú, primeranú, formu pôstu. Spoločenstvo Modlitby za kňazov prosí aj samotných kňazov, aby sa k pôstu pripojili a odslúžili na tento úmysel sväté omše.
 
Na webovej stránke www.postzaknazov.sk má každý záujemca možnosť získať o akcii viac informácií. Napríklad v časti "pre média na stiahnutie" ponúkajú organizátori pripravenú tabuľku, ktorá môže slúžiť farníkom v kostole alebo členom spoločenstiev, aby si medzi sebou rozdelili 40 dní a  zapísali sa na konkrétny deň. Na tomto mieste je tiež možnosť stiahnuť si plagát potrebného formátu, ktorý môže kňaz umiestniť na nástenku pred kostolom.
V rubrike "svedectvá" sú uverejnené niektoré reakcie k tejto, ale aj minuloročnej pôstnej reťazi. Organizátori budú radi, ak aj tento rok účastníci prispejú svojimi svedectvami na adresy: postzaknazov@gmail.com a samuel@mzk.sk.
 
Samuel Brečka
zdroj: www.tkkbs.sk
 
Akciu podporuje i nový trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Spolu s Arcibiskupským úradom v Trnave povzbudzuje svojich kňazov, aby zapojili do tejto úctyhodnej akcie svoje farnosti s čo najviac veriacimi, ktorí sú im zverení do služby lásky. Nech si kňazi alebo i aktívni veriaci stiahnu pripravenú tabuľku na www.postzaknazov.sk, ktorá môže slúžiť farníkom v kostole alebo členom spoločenstiev, aby si medzi sebou rozdelili 40 dní a  zapísali sa na konkrétny deň, v ktorý sa na daný úmysel budú postiť. Tiež prosíme kňazov, aby si na spomenutej webovej stránke stiahli plagát potrebného formátu, ktorý môžu umiestniť na nástenku pred kostolom.
 
facebook sharing button Zdieľaj
40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov aj v Trnave

SPRÁVY

 

NOVINKY