Výzva: Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave

TRNAVA 9. februára 2018 - Trnavská arcidiecéza zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na zákazku "Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave".

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave, konkrétne:
1. Stavebné úpravy materskej školy
2. Revitalizácia detského ihriska
3. Vnútroareálové spevnené plochy a oplotenie
 
Vo vestníku verejného obstarávania vyšla 7.2.2018 výzva  na predkladanie ponúk na zákazku Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave. Lehota na predkladanie ponúk je 9.3.2018 do 9:00 hod. Ponuky sa predkladajú len elektronicky, cez systém EVO, kde je potrebné sa zaregistrovať na tejto adrese:
 
 
Po registrácii má záujemca úplný prístup k súťažným podkladom (aj v editovateľných formátoch) aj projektovej dokumentácii.
 
(Aktualizované 1. marca 2018 o 20:25 h)
 
Výzva: Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave

SPRÁVY

 

NOVINKY