Výzva: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch

TRNAVA 9. februára 2018 - Trnavská arcidiecéza zverejnila výzvu na predkladanie ponúk na zákazku "Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch".

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch, konkrétne:
1. Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania
2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy
 
Vo vestníku verejného obstarávania vyšla 7.2.2018 výzva  na predkladanie ponúk na zákazku Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch. Lehota na predkladanie ponúk je 9.3.2018 do 9:00 hod. Ponuky sa predkladajú len elektronicky, cez systém EVO, kde je potrebné sa zaregistrovať na tejto adrese:
 
 
Po registrácii má záujemca úplný prístup k súťažným podkladom (aj v editovateľných formátoch) aj projektovej dokumentácii.
 
(Aktualizované 5. marca 2018 o 14:50 h)
 
Výzva: Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch

SPRÁVY

 

NOVINKY