Výberové konanie: riaditeľ CMŠ v Dunajskej Strede

TRNAVA 8. februára 2020 - Trnavská arcidiecéza vyhlásila v stredu 5. februára výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy sv. Jána apoštola v Dunajskej Strede.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov, ale i dôležité upozornenie, je možné nájsť v priložených dokumentoch:
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať, alebo doručiť osobne, najneskôr do 20. februára 2020 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcidiecézny školský úrad, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie CMŠ Dunajská Streda - neotvárať“.
 
Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výberové konanie: riaditeľ CMŠ v Dunajskej Strede

NOVINKY