Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej školy v Hlohovci

TRNAVA 11. apríla 2023 - Trnavská arcidiecéza vyhlásila 6. apríla 2023 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priložených dokumentoch:
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať, alebo doručiť osobne, najneskôr do 10. mája 2023 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie CZŠ Hlohovec - neotvárať“.
 
ThLic. Ján Polák, PhD., riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej školy v Hlohovci

Informácie.

NOVINKY