Výberové konanie na pozíciu finančného účtovníka na arcibiskupskom úrade

TRNAVA 26. apríla 2018 - Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - finančný účtovník.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priložených dokumentoch:
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba doručiť osobne do podateľne Arcibiskupského úradu v Trnave alebo zaslať najneskôr do 14. mája 2018 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Ekonomické oddelenie, Ulica Jána Hollého 10, P.O.Box 78, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie finančný účtovník - neotvárať".
 
Ján Vido, ekonóm Trnavskej arcidiecézy
 
Výberové konanie na pozíciu finančného účtovníka na arcibiskupskom úrade

SPRÁVY

 

NOVINKY