Výberové konanie na obsadenie miesta údržbára

TRNAVA 7. augusta 2018 - Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza vyhlasuje dnešným dňom (7. augusta 2018) výberové konanie na obsadenie miesta údržbára na Arcibiskupskom úrade.

Požiadavky:
 • Stredné odborné vzdelanie, úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť
 • Vodičský preukaz minimálne skupiny B, výhodou je prax vo vedení referentského vozidla
 • Schopnosť verejného vystupovania a komunikácie
 • Výhodou je Odborná spôsobilosť v elektrotechnike vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 21 do 1000V
 • Výhodou je obsluha kotlov – kurič V. triedy do 100 kW
 
Náplň práce:
 • Bežné údržbárske práce, práce na údržbe budov a okolia (kosenie trávnikov, čistenie chodníkov a pod), inštalatérske práce
 • Zabezpečovanie prevádzky a údržby zariadení a technológií
 • Odstraňovanie bežných prevádzkových porúch na vybavení a zariadeniach
 • Zabezpečovanie pravidelnej údržby pridelených zariadení v naplánovanom harmonograme
 • Viesť prevádzkovú dokumentáciu
 • Vykonávať pravidelné odpisy meračov a zariadení
 • Zabezpečovať v lete pravidelnú údržbu trávnikov a v zime údržbu chodníkov (odpratávanie snehu a posyp)
 • Dodržovať bezpečnosť pri práci
 
Druh pracovného pomeru:
 • Plný pracovný úväzok s trojmesačnou skúšobnou lehotou
 
Miesto výkonu:
 • Arcibiskupský úrad v Trnave
 
Platové podmienky: (Základná zložka mzdy (brutto))
 • 770 Eur s možnosťou ďalšieho postupu
Podľa §62 Zákona o službách v zamestnanosti 5/2004 Z. z. je zamestnávateľ pri zverejnení pracovnej ponuky povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.
 
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, životopis, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať poštou, osobne alebo elektronicky najneskôr do 21. augusta 2018 na adresu:
 
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10
917 66 Trnava
 
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.
Obálku je potrebné označiť heslom:
„Výberové konanie Údržbár - neotvárať“
 
Do výberového konania sa je možné prihlásiť aj elektronicky prostredníctvom portálu profesia.sk ID ponuky 1168960 na nasledovnej adrese:
https://www.profesia.sk/praca/rimskokatolicka-cirkev-trnavska-arcidieceza/O1168960
 
Výberové konanie na obsadenie miesta údržbára

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »