Výberové konanie na obsadenie miesta archivára

TRNAVA 6. marca 2014 - Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza vyhlásila včerajším dňom (5. marca 2014) výberové konanie na obsadenie miesta archivára Arcibiskupského úradu.

Výberové konanie
 
Pracovné miesto:
- archivár
 
Požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie I. – III. stupňa – zameranie: archívnictvo, historické vedy
- prax v odbore min. 3 roky
- znalosti legislatívnych predpisov v predmete pôsobenia
- občianska a morálna bezúhonnosť
- počítačové znalosti: pokročilý Windows, excel, internet, web
- jazykové znalosti: aktívne min. jeden svetový jazyk, základy latinčiny
- organizačné a interpersonálne komunikačné schopnosti
- schopnosť verejného vystupovania a komunikácie
 
Náplň práce:
- odborné a technické práce spojené s archívnym materiálom, vedením odbornej knižnice a odborná pomoc pri zabezpečovaní výstav v arcidiecéznej galérii
 
Druh pracovného pomeru:
- v prvej fáze na dobu určitú s perspektívou trvalého pracovného pomeru, 24-hodinový týždenný pracovný čas
 
Miesto výkonu:
Arcibiskupský úrad v Trnave
 
Platové podmienky:
- dohodou
 
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- životopis
- výpis z registra trestov
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- stručná predstava o výkone práce
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 19. marca 2014 na adresu:
 
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Jána Hollého 10
917 66 Trnava
 
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie Archivár – neotvárať“.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výberové konanie na obsadenie miesta archivára

Ilustračné foto: archív ABÚ

SPRÁVY

 

NOVINKY