Výberové konanie na obsadenie miesta archivár

TRNAVA 15. januára 2019 - Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza vyhlásila včera, 14. januára 2019, výberové konanie na obsadenie miesta archivára Arcibiskupského úradu.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť tu:
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne alebo prostredníctvom ponuky na portáli www.profesia.sk číslo ponuky ID: 3576857 najneskôr do 28. januára 2019 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie Archivár - neotvárať“.
 
Peter Šimko, riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave
 
Výberové konanie na obsadenie miesta archivár

SPRÁVY

 

NOVINKY