Výberové konanie na miesto riaditeľa CZŠ s MŠ v Dunajskej Strede

TRNAVA 18. novembra 2021 - Trnavská arcidiecéza vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priloženom dokumente:
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať, alebo doručiť osobne, najneskôr do 17. decembra 2021 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcidiecézny školský úrad, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: Výberové konanie CZŠ s MŠ Dunajská Streda - neotvárať.
 
ThLic. Ján Polák, PhD., riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
 
facebook sharing button Zdieľaj
Výberové konanie na miesto riaditeľa CZŠ s MŠ v Dunajskej Strede

Informácia.

NOVINKY