Veriaci v Nedeľu Dobrého pastiera podporujú svojich seminaristov

TRNAVA 30. apríla 2020 - V Katolíckej cirkvi na 4. veľkonočnú nedeľu už tradične vrcholí Týždeň modlitieb za duchovné povolania. V tomto roku pripadá slávenie Nedele Dobrého pastiera na 3. mája. Pri príležitosti slávenia tejto nedele vám prinášame praktickú prosbu ekonóma Trnavskej arcidiecézy vsdp. assessora Jána Vida v plnom znení:

Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa dobrého pastiera je charakteristická okrem iného i tým, že sa spolu  s modlitbami vo všetkých diecézach sveta koná i finančná zbierka na podporu duchovných povolaní. Trnavská arcidiecéza nie je v tomto výnimkou. Aj veriaci zo starobylej arcidiecézy sa vo finančnej zbierke skladajú, aby podporili seminaristov (bohoslovcov), ktorí sa pripravujú v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pre duchovnú službu v Trnavskej arcidiecéze.
 
V súčasnej dobe, kedy prežívame náročné obdobie pandémie a v našich chrámoch sa verejne neslúžia sväté omše, sa každoročná zbierka pre seminaristov nebude môcť uskutočniť. Jej výnos má však veľmi veľký význam pre financovanie štúdia a formácie našich seminaristov. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že všetkým veriacim veľmi záleží na príprave nových kňazov. Dôkazom toho sú každoročné výnosy zo zbierky na seminaristov práve na Štvrtú veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera.
 
Chceli by sme vás preto poprosiť, kvôli zabezpečeniu štúdia a formácie našich seminaristov, k čomu každoročný výnos zbierky na Nedeľu Dobrého pastiera veľmi pomáha, aj o tohtoročnú podporu. Nakoľko nie je možné v tomto roku podporiť seminaristov priamo v Božom chráme, svoje príspevky môžete zasielať na číslo účtu SK72 0200 0000 0000 0464 6212 s VS (variabilným symbolom) 03052020. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.
 
PaedDr. Ján Vido, PhD., ekonóm Trnavskej arcidiecézy
 
facebook sharing button Zdieľaj
Veriaci v Nedeľu Dobrého pastiera podporujú svojich seminaristov

Na ilustračnej snímke Ježiš Kristus - Dobrý pastier s ovečkou na pleciach. (Foto: Pixabay)

NOVINKY