V Trnavskej arcidiecéze budú aj tento rok slávnosti vysviacok

TRNAVA 12. júna 2019 - Počas tretieho júnového víkendu, v sobotu 15. júna, a piateho júnového víkendu, v sobotu 29. júna, pribudnú medzi klérus Trnavskej arcidiecézy štyria novokňazi a jeden nový diakon.

V sobotu 15. júna o 10.00 hodine, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu apoštolov - biskupa, prijmú v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave kňazskú vysviacku diakoni Tomáš Balala z farnosti Čachtice, Peter Juhás z farnosti Vrbové a Tomáš Kišon z farnosti Sereď.
 
V sobotu 29. júna o 10.00 hodine bude vo farskom Kostole mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači vysvätený za kňaza diakon Peter Gál z tejže farnosti a posvätný rád diakonátu prijme seminarista Pápežského kolégia Germanicum-Hungaricum v Ríme Ladislav Sebö z farnosti Dunajská Streda. Spolu s nimi prijmú posvätný rád diakonátu aj traja zahraniční misionári, ktorí pôsobia na území Trnavskej arcidiecézy.
 
Svätiteľom na oboch vysviackach bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. K účasti na oboch slávnostiach pozývame kňazov, rehoľné a zasvätené osoby, veriacich Trnavskej arcidiecézy i všetkých ľudí dobrej vôle.
 
(Správa bola aktualizovaná 13. júna 2019 o 15:00 h)
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnavskej arcidiecéze budú aj tento rok slávnosti vysviacok

Ilustračná snímka. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY