V Trnave sa uskutoční prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov

TRNAVA 22. júla 2019 - V týchto dňoch začala bežať príprava na prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov, ktoré sa uskutoč­ní v sobotu 21. septembra 2019 v Trnave. Arcibiskupský úrad spustil prihlasovanie na Arcidiecézne stretnutie miništrantov 17. júla. Miništrantov je možné prihlásiť až do 31. augusta 2019.

Prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov sa uskutoč­ní v sobotu 21. septembra 2019 v srdci Trnavskej arcidiecézy. Stretnutie sa začne v katedrál­nom Chráme sv. Jána Krstiteľa svätou omšou o 10:00 h, ktorú bude celebrovať trnavský arci­biskup Mons. Ján Orosch za prítomnosti kňazov doprevádzajúcich miništrantov z jednotli­vých farností našej arcidiecézy. Predtým bude prebiehať registrácia, ktorá sa otvorí o 9:30 h pred katedrálou. V prípade nepriaznivého počasia bude registrácia prebiehať v predsieni kate­drálneho chrámu.
 
Pre miništrantov je v deň arcidiecézneho stretnutia pripravený pestrý program. Nebu­dú chýbať športové aktivity, vedomostný kvíz, občerstvenie, noví kamaráti, povzbudenie vo viere a službe oltára. Celodenný program bude zavŕšený modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v školskej kaplnke Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha.
 
Prihlasovanie na Arcidiecézne stretnutie miništrantov sme spustili 17. júla a je možné až do 31. augusta 2019. Je potrebné vyplniť Prihlášku a súhlas zákonného zástupcu na jednom tlačive a v printovej podobe ju zaslať na adresu: Diecézny katechetický úrad, Jána Hollého 10, 917 01 Trnava. Srdečne pozývame na stretnutie všetkých chlapcov - miništrantov našej starobylej arcidiecézy.
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave sa uskutoční prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov

Banner pozývajúci na prvé Arcidiecézne stretnutie miništrantov.

NOVINKY