V Trnave oslávia 40. výročie Slovenskej cirkevnej provincie

TRNAVA 15. júna 2018 - V sobotu 23. júna, deň pred slávnosťou Narodenia sv. Jána Krstiteľa, sa v Trnave uskutoční oslava 40. výročia vzniku samostatnej cirkevnej provincie. Slávnostnej svätej omši o 10:00 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

 
Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na slávnosť 40-teho výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie,
 
ktorá sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018
v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
 
Program slávnosti je nasledovný:
 
  • 9:15 h - Modlitba posvätného ruženca
  • 10:00 h - Svätá omša v katedrálnom chráme (hlavný celebrant: J.Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov)
  • 11:30 h - Slávnostný obed pre pozvaných hostí na Arcibiskupskom úrade
 
Organizačné pokyny:
 
  • Biskupi a kňazi sa budú obliekať do liturgických rúch v budove Marianum, vedľa Arcibiskupského úradu.
  • Prosíme kňazov, aby si na slávenie Eucharistie priniesli so sebou albu a štólu bielej farby.
  • Pri parkovaní a ostatnom programe úctivo prosíme dodržiavať usmernenia usporiadateľov.
  • Slávnostný sprievod sa z budovy Marianum do Katedrály sv. Jána Krstiteľa pohne o 9:45 h. Prosíme duchovné osoby, aby si podľa toho zariadili svoj včasný príchod do Trnavy.
 
-to abu-
 
V Trnave oslávia 40. výročie Slovenskej cirkevnej provincie

Dňa 30. decembra 1977, teda pred štyridsiatimi rokmi, vydal pápež Pavol VI. dva dokumenty, ktoré sa nezmazateľne zapísali do slovenských dejín: Apoštolské konštitúcie Qui divino a Praescriptionum sacrosancti, ktorými zriadil samostatnú Trnavskú arcidiecézu a povýšil ju na metropolitné sídlo pre celé Slovensko. Tieto dekréty slávnostne zverejnil kardinál František Tomášek v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa začiatkom leta 1978. (Zdroj foto: katolickenoviny.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY