V mesiaci marec bude vo Vrbovom diakonská vysviacka

TRNAVA 28. januára 2019 - V deň spomienky na Pannu Máriu, v sobotu 2. marca, pribudne medzi klérus Trnavskej arcidiecézy jeden nový diakon.

V sobotu 2. marca 2019 o 10.00 hodine dopoludnia, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu apoštolov - biskupa, prijme vo farskom Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom posvätný rád diakonátu študent Pápežskej Gregoriánskej univerzity v Ríme, Peter Juhás, rodák z tejže farnosti. Svätiteľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
K účasti na tejto slávnosti pozývame kňazov, rehoľné osoby, veriacich Trnavskej arcidiecézy a všetkých ľudí dobrej vôle.
 
-to abu-
 
V mesiaci marec bude vo Vrbovom diakonská vysviacka

Na ilustračnom foto diakonská vysviacka saleziánov z 8 krajín sveta v talianskom Turíne. (Zdroj foto: www.youtube.com)

SPRÁVY

 

NOVINKY