V mesiaci január bude v Trnave kňazská a diakonská vysviacka

TRNAVA 12. januára 2018 - Na spomienku svätých mučeníkov Fabiána a Šebastiána, v sobotu 20. januára, pribudne medzi klérus Trnavskej arcidiecézy jeden novokňaz a jeden nový diakon.

V sobotu 20. januára 2018 o 10.00 hodine dopoludnia, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu apoštolov - biskupa, prijme v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sviatosť kňazstva študent Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Lukáš Čmehíl z farnosti Vrbové.
 
Zároveň počas toho istého slávenia Eucharistie prijme posvätný rád diakonátu absolvent Pápežskej univerzity Svätého kríža v Ríme, Ľubomír Urbančok z farnosti Fiľakovo. Svätiteľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
K účasti na tejto slávnosti pozývame kňazov, rehoľné osoby, veriacich Trnavskej arcidiecézy a všetkých ľudí dobrej vôle.
 
-to abu-
 
V mesiaci január bude v Trnave kňazská a diakonská vysviacka

Na ilustračnom foto diakonská vysviacka saleziánov z 8 krajín sveta v talianskom Turíne. (Zdroj foto: www.youtube.com)

SPRÁVY

 

NOVINKY