Trnavská arcidiecéza sa opäť chystá na kňazské a diakonské vysviacky

TRNAVA 3. decembra 2019 - Počas druhého adventného víkendu, v nedeľu 8. decembra, pribudnú medzi klérus Trnavskej arcidiecézy traja novokňazi a dvaja noví diakoni.

V nedeľu 8. decembra 2019 o 16:00 hod. v Bazilike sv. Ondreja v Komárne vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha Y-Khoa Bui z Baria (Vietnam) a Maurizio Mazzieri z Ancony (Taliansko) prijmú DIAKONSKÉ SVÄTENIE a diakoni Davide Canavesi z Tradate (Taliansko), Joseph Parackal John z Kottayam (Kerala, India) a Piotr Tadeusz Waszkiewicz z Wroclav (Poľsko) prijmú KŇAZSKÉ SVÄTENIE.
 
Modlime sa za nich a vyprosujme im hojnosť Božích milostí!
 
 

 

2019. december 8-án, vasárnap 16:00 órakor a komáromi Szent András-bazilikában Mons. Orosch János érsek atya kézföltétele és a fölszentelő imádsága által Y-Khoa Bui (Vietnam) és Maurizio Mazzieri (Olaszország) DIAKÓNUSSZENTELÉSBEN részesül, valamint Davide Canavesi (Olaszország), Joseph Parackal John (India) és Piotr Tadeusz Waszkiewicz (Lengyelország) diakónusok pedig PAPSZENTELÉSBEN részesülnek.

Imádkozzunk értük, hogy Isten áldása kísérje őket papi életükben és szolgálatukban!
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavská arcidiecéza sa opäť chystá na kňazské a diakonské vysviacky

Svätý Otec František svätí nových kňazov v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. (Zdroj foto: katolickenoviny.sk/ISIFA)

NOVINKY