Stanovisko k prevzatiu časti diela akademického sochára Olivu

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza vydala k dnešnému prevzatiu časti diela od akademického sochára Otmara Olivu nasledujúce stanovisko:

Dňa 14. novembra 2013 bol privezený na Rímskokatolícku cirkev, Trnavskú arcidiecézu oltár a jeho doplnky z dielne akademického sochára Otmara Olivu.
 
Oltár a liturgické predmety boli objednané na základe zmluvy o dielo zo dňa 11. novembra 2010 a dodatku č. 1 zo dňa 17. apríla 2012, ktoré za Trnavskú arcidiecézu podpísal vtedajší pán arcibiskup.
V súčasnosti nie je možné z technických dôvodov v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave predmetné dielo osadiť.
 
Sme spokojní s vykonanou prácou akademického sochára Otmara Olivu a na základe toho bola dodaná časť diela v zmysle zmluvy riadne prevzatá.
 
Aj touto cestou ďakujeme akademickému sochárovi Otmarovi Olivovi za jeho prácu.
Ešte čakáme aj na dodanie zvyšnej časti diela.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Stanovisko k prevzatiu časti diela akademického sochára Olivu

NOVINKY