Spomienkové slávenie 30-teho výročia úmrtia Mons. Gábriša

TRNAVA 24. októbra 2017 - V sobotu 11. novembra, na spomienku sv. Martina z Tours, bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sláviť vo farskom Kostole Zvestovania Pána v Tesárskych Mlyňanoch svätú omšu za arcibiskupa "ad personam" Mons. Júliusa Gábriša pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia.

 
Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na spomienkové slávenie 30-teho výročia úmrtia J.E. Mons. RNDr. Júliusa Gábriša, titulárneho biskupa dekorianskeho, apoštolského administrátora Trnavskej apoštolskej administratúry, arcibiskupa "ad personam",
 
ktoré sa uskutoční 11. novembra 2017 v Tesárskych Mlyňanoch.
 
Program spomienky je nasledovný:
 
  • 9:15 h - Modlitba posvätného ruženca
  • 10:00 h - Svätá omša (hlavný celebrant: J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup)
  • 11:30 h - Pietne slávenie na miestnom cintoríne
  • 12:30 h - Agapé pre pozvaných hostí v Dome kultúry v Tesárskych Mlyňanoch
 
Organizačné pokyny:
 
  • Kňazov prosíme, aby z organizačných dôvodov nahlásili svoju účasť na slávnosti cez návratku z pozvánky do 4. novembra 2017. Pozvánku s návratkou nájdete ::TU::.
  • Prosíme biskupov a kňazov, aby si na slávenie Eucharistie priniesli so sebou albu a štólu bielej farby.
  • Pri parkovaní a ostatnom programe úctivo prosíme dodržiavať usmernenia organizátorov.
 
-abu-
 
Spomienkové slávenie 30-teho výročia úmrtia Mons. Gábriša

Trnavský apoštolský administrátor Mons. Július Gábriš. (Foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY