"Slovensko za život" v nedeľu 6. apríla v Trnave

TRNAVA 28. marca 2014 - Celoslovenská kampaň Fóra života - 25. marec - Deň počatého dieťaťa - neobíde ani Trnavu. Nosnými podujatiami kampane sú verejné zhromaždenia vo všetkých krajských mestách na Slovensku s heslom "Slovensko za život". V Trnave sa verejné zhromaždenie uskutoční v nedeľu 6. apríla 2014 o 15.00 hodine na Trojičnom námestí. Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová vyzýva: "Príďme ukázať, že na rodine nám záleží a že aj Trnava je za život!" Príde aj mamička zachránenej Viki.

25. marca 2014 na Deň počatého dieťaťa sa v Trnave uskutočnil Modlitebný pochod za život. Pochod sa začal po sv. omši v Bazilike sv. Mikuláša a smeroval ku Poliklinike Družba, kde sa vykonávajú umelé potraty. Približne 50 zúčastnených s kňazom pátrom Marcelom Meckom SJ sa pomodlilo ruženec k Božiemu milosrdenstvu a krížovú cestu za nenarodené deti. Organizátormi pochodu boli Fórum života a Farnosť Trnava Mesto.
V ten istý deň dobrovoľníci Centra pomoci pre rodinu vedľa jezuitov v Trnave v spolupráci s o. z. Fórum života rozdávali v centre mesta biele stužky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti počatých nenarodených detí. Obe akcie boli súčasťou celoslovenskej kampane Fóra života: 25. marec - Deň počatého dieťaťa.

Nosnými podujatiami kampane sú verejné zhromaždenia vo všetkých krajských mestách na Slovensku s heslom „Slovensko za život“.
 
V Trnave sa verejné zhromaždenie uskutoční v nedeľu 6. apríla 2014 o 15.00 hodine na Trojičnom námestí. Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová vyzýva: „Príďme ukázať, že na rodine nám záleží a že aj Trnava je za život!“
Na podujatí bude spievať speváčka Janais. S príhovormi vystúpia Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, Anna Záborská, europoslankyňa, ktorá presadzuje rodinnú politiku a ochranu života, trnavský arcibiskup Ján Orosch, Prof. Bohumil Chmelík, FZaSP TU, Kristína Königová, riaditeľka Centra pomoci pre rodinu v Trnave, ktoré spolupracuje s Fórom života v Trnave a mamička zachráneného dievčatka Viki cez projekt Fóra života "Zachráňme životy" - ktorého patrónkou je práve Anna Záborská.
 
“Cez tento projekt sa nám už podarilo zachrániť mnoho ľudských životov. Je dôkazom toho, že ženy potrebujú praktickú pomoc, nie potrat. Chcela by som, aby sa o príbehoch týchto žien a o samotnom projekte Zachráňme životy dozvedelo čo najviac ľudí,” zdôraznila Anna Záborská.
 
Zhromaždenie sa ukončí svätou omšou, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Ján Orosch v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave o 17.00 hodine.
Na zhromaždení za zúčastní aj Wolfgang Hering z EuroProLife z Mníchova s ikonou Guadalupskej Panny Márie. EuroProLife organizujú pochody za život po celej Európe a každoročne obchádzajú s ikonou európske inštitúcie v Štrasburgu.
 
 
"Slovensko za život" 6. apríla o 15.00 hodine v Trnave. Príde aj mamička zachránenej Viki.
 
 
facebook sharing button Zdieľaj
"Slovensko za život" v nedeľu 6. apríla v Trnave

Ilustračné foto: archív ABÚ

NOVINKY