Reagujeme... Centrá pomoci človeku zostali bez rozpočtu

TRNAVA 5. decembra – Regionálne noviny TRNAVSKO zverejnili v č. 48 z 29. novembra 2013 v rubrike POD KOŽU článok "Bezákove centrá zostali bez rozpočtu" s nadtitulkom "Arcibiskupský úrad odmieta povedať, čo ďalej s útočiskami pre núdznych". Zopakovala sa tak situácia spred pol roka, kedy Trnavská arcidiecéza zaznamenala podobné medializovanie. Keďže sa šíri zbytočné obviňovanie, nepravdivé informácie a polopravdy, ktoré diskreditujú aktivity Trnavskej arcidiecéznej charity, Arcibiskupský úrad sa rozhodol zareagovať nasledujúcim stanoviskom.

Nový riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity
 
Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, na základe riadneho výberového konania, vymenoval k 1. decembru 2013 nového riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Ing. Miroslava Dzurecha. Ide o človeka, ktorý má dlhoročné skúsenosti s charitatívnou prácou v OZ Samaria. Vo funkcii nahradil doterajšieho riaditeľa charity - PhDr. Borisa Hrdého, ktorý pred mesiacom požiadal o uvoľnenie z funkcie.
 
Činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity
 
Trnavská arcidiecézna charita poskytuje sociálnu pomoc v Dome pokojnej staroby Cífer - ide o služby pre seniorov, chorých a ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
V mestách Trnava a Šaľa, ako aj v ich blízkom okolí, poskytuje opatrovateľské služby v domácnosti a takisto zabezpečuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Terénnu sociálnu prácu počas chladných zimných dní pre ľudí bez prístrešia realizuje v rámci projektu Streetwork v Trnave.
Okrem toho Trnavská arcidiecézna charita prevádzkuje projekt sociálnej pomoci pod názvom Centrum pomoci človeku. Jej hlavným poslaním je: poskytovať sociálne, právne a psychologické poradenstvo. Máme vytvorené nízkoprahové denné centrum a v meste Sereď prevádzkujeme nocľaháreň.
Denné centrum vytvára podmienky pre prípravu stravy – klienti majú k dispozícii mikrovlnku, rýchlovarnú kanvicu. V ranných hodinách sa vydáva chlieb a maslo, v čase obeda teplá polievka. Počas celého dňa si môžu  klienti uvariť kávu a čaj. Veľmi intenzívne využívajú stredisko osobnej hygieny – WC, sprchu a práčku. Týmto ľuďom pomáhame osvojovať si pracovné návyky, pri začleňovaní sa do pracovného procesu, spoločnosti.
Ide o komplexný program, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom v neľahkých sociálnych situáciách, ale aj pri socializácii v rámci spoločnosti. Ide o bezplatné služby určené všetkým ľuďom, ktorí sa ocitnú na okraji spoločnosti, alebo v neľahkej sociálnej situácii a nevedia si pomôcť vlastnými silami.
 
Stanovisko k Centrám pomoci človeku
 
Činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity je zameraná na pomoc ľuďom v sociálnej núdzi. Tak ako doteraz, aj naďalej bude rozvíjať všetky svoje projekty a aktivity, vrátane už spomínaného projektu "Centrá pomoci človeku". Preto nás prekvapuje neustále mediálne obviňovanie, prezentovanie nepravdivých informácií a poloprávd, ktoré diskreditujú aktivity Trnavskej arcidiecéznej charity. Charitatívna činnosť je naďalej rozvíjaná, podporovaná a všetky deklarované projekty - akcie sú zabezpečené a pripravené s cieľom pomôcť ľuďom v sociálnej núdzi.
Tí, ktorí sú odkázaní na jej prácu sa nemusia obávať, že pre nich zostanú dvere zatvorené. Naopak, cieľom je nielen pokračovať v doterajšej činnosti, ale hľadať nové formy rozvoja pomoci pre ľudí odkázaných na pomoc iných.
 
Trnavská arcidiecéza podporuje činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity
 
Vedenie Trnavskej arcidiecézy podporuje činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity tak finančne, ako aj morálne a ideovo. Nikdy od tejto podpory necúvlo.
Počas vakantného stolca arcidiecézy sa čakalo na vymenovanie nového arcibiskupa, ktorý po inaugurácii a uvedení do služby okamžite vymenoval novú ekonomickú radu. Jej úlohou bolo okrem iného aj schválenie rozpočtu pre Trnavskú arcidiecéznu charitu. Tým sa zabezpečila kontinuálna činnosť všetkých charitatívnych aktivít na pomoc chorým spoluobčanom a ľuďom v sociálnej núdzi, ktorí sa ocitajú v ťažkej životnej situácii.
 
Trnavská arcidiecéza bude aj naďalej podporovať činnosť Trnavskej arcidiecéznej charity
 
Pri realizácii spomínaných sociálnych služieb, ktoré arcidiecéza podporuje, pomáhajú aj financie získané z farských zbierok na charitu a podpora z podnikateľského prostredia. Z týchto dôvodov Trnavská arcidiecéza a Trnavská arcidiecézna charita bude pokračovať a rozvíjať dobrovoľné zbierky, z ktorých výťažok pôjde na charitatívne aktivity. Naším cieľom je okrem organizovania zbierok aj posilnenie farských charít a vytvorenie siete dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomôžu tým, ktorí si v danej situácii nevedia pomôcť vlastnými silami a sú na takúto pomoc odkázaní.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Reagujeme... Centrá pomoci človeku zostali bez rozpočtu

NOVINKY