Púť detí do Marianky

Pozývame Vás na už tradičnú púť detí do Marianky, ktorá sa tento rok bude konať v sobotu 25. mája.

Informácie o Púti detí do Marianky 2013
 
Cieľ púte: púť k Ježišovej Matke Márii
- hlavnou tématickou myšlienkou v tomto roku bude objavenie tajomstva milostivej sochy Panny Márie z Marianky a života Panny Márie.
 
Téma púte: „Kto si Mária?“
 
Čas: 25. máj 2013
- púť detí má tradíciu konať sa na konci mája, aby bola motiváciou a možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti.
 
Organizátori:
Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
KSCM – Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda
 
hlavný zodpovedný: o. Tomáš Krampl, kaplán zo Senca
kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com
 
zodpovední za eRko (OC Bratislava):
Miroslava Selecká, mirulienkas@gmail.com
Marta Uhrínová, marta.uhrinova@gmail.com
- na starosti majú registráciu, nahlasovanie zborov, katechézy, obed
 
zodpovedný za Kňazský seminár: Július Pomšár, pomsar@centrum.sk
- na starosti má zabezpečenie pútnych ciest a stanovištia smerom z Rače i zo Stupavy
 
Forma: púť + katechéza + sv. omša
 
 
PÚŤ
 
Budú dve pútnické cesty:
 
z Rače (tradičná) – z parkoviska nad amfiteátrom v Knižkovej doline od 9.00
 
zo Stupavy (nová) – z priestoru pred kostolom od 10.00
 
- obe pútnické cesty budú mať na starosti bohoslovci Kňazského seminára v Bratislave
ako „vstupné“ na pútnickú cestu bude musieť skupinka prezentovať svoju pútnickú zástavu, ktorú si treba vyrobiť už doma, a budú musieť zaspievať nejakú mariánsku pútnickú pieseň (môže byť i mládežnícka);
- na začiatku bohoslovci odovzdajú vedúcemu skupiny (alebo rodičovi) tzv. Pútničkov, akési „preukazy pútnika“, kde budú deti zbierať známky a pečiatky;
- na oboch pútnických cestách budú 3 stanovištia, kde budú deti dostávať známky, do každého stanovištia musia vyplniť ľahkú „pútnickú“ úlohu (pomodliť sa spolu desiatok sv. ruženca, byť istú vyznačenú časť cesty úplne ticho a potom vyhotoviť drevený pútnický kríž).
 
Stanovištia (úloha sa vykonáva vždy pred stanovišťom podľa pokynov bohoslovcov):
Cesta z Rače
križovatka pod Malou Baňou – známka DESIATOK
križovatka Vypálenisko – známka TICHO
odpočívadlo Malý Slavín – známka SKUPINOVÝ KRÍŽ (resp. krížik)
 
Cesta zo Stupavy
Božia muka pod Vrchnou horou – známka DESIATOK
Božia muka pod Bystrickou horou – známka TICHO
Registrácia v Marianke – známka SKUPINOVÝ KRÍŽ (resp. krížik)
 
- po príchode do Marianky prosíme, aby ste išli najprv do Baziliky Narodenia Panny Márie a spolu s deťmi sa pomodlili (aj nahlas)pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie „Modlitbu detského pútnika“, ktorá sa nachádza na zadnej strane „Pútničkov“ (pre neputujúcich budú „Pútničkovia“ k dispozícii na registrácii) – to je totiž vyrcholenie pútnej cesty!!! (môžete aj zaspievať mariánsku pieseň);
- potom sa zaregistrujte na registrácii oproti vchodu do Baziliky, tam sa dajú odovzdať charitatívne dary – oblečenie pre deti a školské potreby (do košov);
- vedúci dostanú na registrácii fľašičky s posvätnou vodou z Marianky, ktoré deťom rozdajú až po sv. omši, kde sa vysvetlí ich zmysel.
 
 
KATECHÉZY - „Kto si Mária?“
 
od 11.00-14.00 budú prebiehať v svätom údolí katechézy
mapku majú deti v „Pútničkoch“, po absolvovaní katechézy dostanú pečiatku
 
Témy a miesta katechéz:
Detstvo Panny Márie – Kaplnka sv. Anny
Zázraky Panny Márie (Lurdy) – Lurdská jaskynka
Panna Mária a malý Ježiš – 4. zastavenie krížovej cesty
Bolesti Panny Márie – 12. zastavenie krížovej cesty (Kalvária)
Príbeh milostivej sochy Panny Márie – Kaplnka sv. studne
 
 
SV. OMŠA a ZASVÄTENIE
 
- o 14.30 začne sv. omša pred jaskynkou Lurdskej Panny Márie, sprievod sa pohne od Baziliky – prosíme za kríž nosičov jednotlivých pútnických zástav (o 14.15 tam byť)
ako obetný dar sa budú prinášať koše s oblečením a školskými potrebami pre deti v núdzi – veci sa odovzdávajú na registrácii;
- na sv. omši prosíme, aby deti aj s vedúcimi obsadili predné lavičky (rezervujeme ich) a taktiež stáli pred lavičkami, resp. sedeli na karimatkách;
- „voda pre chorých“– na konci sv. omše vysvetlíme verejne, že fľaštičky s posvätnou vodou, ktoré dostali vedúci pri registrácii, treba zaniesť domov nejakému chorému, alebo starému človekovi z rodiny, alebo v blízkom okolí – je to skutok lásky.
 
 
Iné dôležité veci
 
REGISTRÁCIA – oproti vchodu do Baziliky, od 9.00 - 13.00  - treba sa zapísať, odovzdať charitatívny dar a vedúci dostane fľaštičky s vodou, tu budú aj letáky, príp. iné propagačné materiály.
 
VYSTÚPENIE SPEVOKOLOV – od 11.00 - 14.00 pred Exercičným domom (max. 10-15 min.), prosíme dopredu sa nahlásiť do 11.5.2013 na tel. číslach: 0904 662 362, 0908 860 706.
 
OBED – medzi 12.00 - 13.30 vedľa registrácie – tradičné párky, horčica, chlebík a jabĺčka, nebojte, všetkým sa ujde!!!
 
NÁKUPNÁ ZÓNA – z našej strany zabezpečujeme len náboženské predmety a knihy katolíckych vydavateľstiev (napr. LÚČ, DON BOSCO).
 
NEPRIAZNIVÉ POČASIE – katechézy sa budú konať v Exercičnom dome, vystúpenie speváckych zborov a obed v sále exercičného domu, a sv. omša v Bazilike.
 
 
SUMMA SUMMARUM:
 
Dopredu si treba pripraviť:
 
- pútnickú zástavu s nejakým vyjadrením symbolu (symbolov) vašej putujúcej skupinky, zástava by mala byť na nejakej žrdi;
- naučiť sa s deťmi nejakú mariánsku pútnickú pieseň (JKS i mládežnícka);
- vyzvať deti, aby zobrali charitatívny obetný dar = nejaké detské oblečenie alebo školské potreby;
- čisté srdce a radosť...
 
facebook sharing button Zdieľaj
Púť detí do Marianky

Informačný plagát

NOVINKY