Po pandémii sa zasvätení znova osobne stretnú so svojimi biskupmi

TRNAVA 29. januára 2023 - Vo štvrtok 2. februára sa v Katolíckej cirkvi slávi sviatok Obetovania Pána. Keďže tento sviatok je zároveň Dňom zasväteného života, diecézni biskupi sa v katedrálach už tradične stretávajú s rehoľnými a zasväteným osobami svojich diecéz.

Pastier Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch pozval listom všetkých rehoľníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svätej omše do Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Toto slávenie sa uskutoční vo štvrtok 2. februára o 17:30 h. V homílii sa zasväteným prihovorí br. František Xaver Vladimír Olbert OFM, ktorý je predstaveným trnavskej komunity františkánov. Po liturgii bude agapé v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch v závere svätej omše, ktorú slávil na 4. nedeľu v cezročnom období pozval prítomných veriacich k hojnej účasti na slávení sviatku Obetovania Pána, teda Dňa zasväteného života. Pripomenul, že aj hojnou účasťou na svätej omši v tento deň vyjadríme vďaku všetkým rehoľníkom, ktorí pôsobia a slúžia Bohu i ľuďom na území Trnavskej arcidiecézy.
 
Liturgické slávenie Obetovania Pána je medzi veriacimi známe najmä skrze tzv. „hromničné sviece,“ ktoré sa požehnávajú práve v tento deň. Nesú sa v sprievode chrámom na oslavu Pána a pripomínajú Ježiša Krista, Pravé svetlo, ktoré prišlo osvietiť všetkých ľudí.
 
V tento sviatok si „pripomíname, ako Panna Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho s vierou očakával.“ (Rímsky misál, 883)
 
TO ABU informoval Lukáš Blažo
 
facebook sharing button Zdieľaj
Po pandémii sa zasvätení znova osobne stretnú so svojimi biskupmi

Ilustračná snímka. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY