Noc kostolov 2013

Pastoračné podujatie "Noc kostolov 2013" sa blíži. Bude sa konať 24. mája. V netradičnom čase od 18.00 do 24.00 hodiny sa otvoria viaceré kostoly Trnavskej arcidiecézy pre širokú verejnosť... Arcibiskupský úrad zverejnil k tomuto blížiacemu sa podujatiu list, ktorý Vám na tomto mieste prinášame v plnom znení.

Jednou z pastoračných aktivít, ktorá sa uskutočňuje už po tretíkrát vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy, je podujatie Noc kostolov. V tomto roku sa koná v piatok 24. mája, v čase od 18.00 do 24.00 hodiny. Prvoradým cieľom Noci kostolov je predstaviť kresťanstvo ako veľmi bohaté a pestré na kultúrne i duchovné hodnoty a ponúknuť každému návštevníkovi kostola stretnutie s kresťanskými hodnotami prostredníctvom rozhovoru, náboženskej hudby, umenia či zážitku.
 
V Roku viery, ktorý vyhlásil dnes už emeritný pápež Benedikt XVI., Mons. Ján Orosch, biskup - apoštolský administrátor "sede vacante" v rámci Trnavskej arcidiecézy zvolil toto motto pre podujatie:
 
NAŠOU POMOCOU A SVETLOM V TEMNOTÁCH JE KRISTUS, BOŽÍ SYN – TAJOMSTVO LÁSKY BOHA VO SVETE!“
 
Všetkým organizátorom chceme pripomenúť usmernenia Liturgickej komisie KBS „Noc kostolov – upozornenie ohľadom rešpektovania posvätného priestoru“, ktoré boli vydané v roku 2012: „Kostoly sa nemôžu považovať za bežné „verejné“ priestory, ktoré sú k dispozícií pre zhromaždenia akéhokoľvek druhu. Sú to miesta posvätením alebo požehnaním trvale vyhradené pre bohoslužbu... Súčasný kódex kánonického práva sa o používaní posvätných miest vyjadruje v kánone 1210 nasledovne: „Na posvätnom mieste sa má pripustiť iba to, čo slúži na vykonávanie alebo napomáhanie kultu, nábožnosti a náboženstva, a zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta. Ordinár však môže z prípadu na prípad dovoliť iné použitie, nepriečiace sa však posvätnosti miesta.“... Bolo by chybou vytvoriť pri príležitosti podujatia Noc kostolov z našich chrámov len viacúčelové sály alebo kultúrne domy. Treba sa snažiť účastníkom a návštevníkom ponúknuť práve to posvätno, ktoré dnes mnohí ľudia hľadajú. A pri zachovaní identity kostola ako miesta, kde prebýva Boh medzi ľuďmi, aj pripravované podujatie môže takýmto spôsobom posvätno a kontakt s Bohom sprostredkovať.“
 
Veríme, že všetok čas venovaný na prípravu programu i samotné podujatie sa pre všetkých zúčastnených stane priestorom na hľadanie pokoja pre dušu a zosilnenia svetla viery.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Noc kostolov 2013

Logo pastoračného podujatia

NOVINKY