Nasledujúce dva adventné víkendy budú patriť vysviackam

TRNAVA 30. novembra 2018 - Počas nasledujúcich dvoch víkendov, v sobotu 1. decembra a v sobotu 8. decembra, pribudnú medzi klérus Trnavskej arcidiecézy jeden novokňaz a jeden nový diakon.

V sobotu 1. decembra o 10.00 hodine, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu apoštolov - biskupa, prijme vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali kňazskú vysviacku diakon Dávid Mészáros z farnosti Vlčany (filiálka Žihárec). Liturgia bude slávená v maďarskom jazyku.
 
Nasledujúci víkend, v sobotu 8. decembra o 10.00 hodine prijme vo farskom Kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi posvätný rád diakonátu študent Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Tomáš Kišoň z farnosti Sereď. V oboch prípadoch bude svätiteľom trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
K účasti na oboch slávnostiach pozývame kňazov, rehoľné a zasvätené osoby, veriacich Trnavskej arcidiecézy i všetkých ľudí dobrej vôle.
 
Nasledujúce dva adventné víkendy budú patriť vysviackam

Ilustračné foto - v sobotu 10. júna 2017 bola v trnavskej katedrále slávená svätá omša, počas ktorej boli vysvätení traja kňazi a jeden diakon. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »