Missa chrismatis a hora competens 2019

TRNAVA 13. apríla 2019 - Arcibiskupský úrad k veľkonočným sviatkom 2019 oznamuje kňazom a veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledovné:

Začiatok svätej omše svätenia olejov v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok 18. apríla, je stanovený na 9.30 hodinu. Hosťom na predpoludňajšej slávnostnej svätej omši bude aj apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello.
 
Informácie pre kňazov k sláveniu Missa chrismatis:
 
- na svätú omšu si treba priniesť albu a bielu štólu;
- kňazi sa zhromaždia priamo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a usadia sa na miestach pre nich vyhradených;
- asistencia, aulisti a dekani oblečení v omšových rúchach pôjdu na začiatku svätej omše v sprievode od vstupnej brány katedrály k oltáru;
- sväté oleje si v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok preberú po svätej omši iba dekani, ktorí stanovia svojim kňazom deň preberania svätých olejov z dekanských úradov do jednotlivých farností arcidiecézy;
- po Missa Chrismatis sú všetci kňazi pozvaní na agapé do jedálne Arcibiskupského úradu.
 
Informácie pre veriacich k sláveniu Missa chrismatis:
 
- na svätú omšu svätenia olejov na Zelený štvrtok o 9.30 hodine sú pozvaní všetci veriaci, ktorí majú záujem zúčastniť sa;
- povzbudzujeme všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa s vierou zúčastnili na tomto hlavnom sviatku všetkých kňazov;
- pri obsadzovaní lavíc prosíme ponechať voľné miesta rezervované kňazom v hlavnej lodi katedrály.
 
Hora competens pre slávenie Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu 20. apríla, platná v Trnavskej arcidiecéze, je stanovená na 20.00 hodinu. Slnko v ten deň v Trnave, so zameraním na miesto - Katedrála sv. Jána Krstiteľa, zapadne o 19.47 hodine letného stredoeurópskeho času.
 
-to abu-
 
Missa chrismatis a hora competens 2019

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »