Missa chrismatis a hora competens

Arcibiskupský úrad k veľkonočným sviatkom 2013 oznamuje kňazom Trnavskej arcidiecézy nasledovné:

Začiatok svätej omše svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok je stanovený na 9.30 hodinu.
 
Informácie pre kňazov k sláveniu Missa chrismatis:
- na svätú omšu si treba priniesť albu a bielu štólu;
- kňazi sa zhromaždia priamo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a usadia sa na miestach vyhradených pre kňazov;
- asistencia a dekani oblečení v omšových rúchach pôjdu na začiatku svätej omše v sprievode od vstupnej brány katedrály k oltáru;
sväté oleje si v trnavskej Katedrále na Zelený štvrtok preberú po svätej omši iba dekani, ktorí stanovia svojim kňazom deň preberania svätých olejov z dekanských úradov do jednotlivých farností.
 
Hora competens pre slávenie Veľkonočnej vigílie platná v Trnavskej arcidiecéze v prebiehajúcom roku je o 18.17 hodine.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Missa chrismatis a hora competens

NOVINKY