Missa chrismatis a hora competens

TRNAVA 26. marca 2014 - Arcibiskupský úrad k veľkonočným sviatkom 2014 oznamuje kňazom Trnavskej arcidiecézy nasledovné:

Začiatok svätej omše svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok je stanovený na 9.30 hodinu.
 
Informácie pre kňazov k sláveniu Missa chrismatis:
- na svätú omšu si treba priniesť albu a bielu štólu;
- kňazi sa zhromaždia priamo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a usadia sa na miestach vyhradených pre kňazov;
- asistencia, aulisti a dekani oblečení v omšových rúchach pôjdu na začiatku svätej omše v sprievode od vstupnej brány katedrály k oltáru;
sväté oleje si v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok preberú po svätej omši iba dekani, ktorí stanovia svojim kňazom deň preberania svätých olejov z dekanských úradov do jednotlivých farností arcidiecézy.
 
Hora competens pre slávenie Veľkonočnej vigílie platná v Trnavskej arcidiecéze v prebiehajúcom roku je stanovená na 20.00 hodinu. (Slnko v ten deň v Trnave zapadne podľa výpočtu Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci o 19.46.04 hodine letného času.)
 
facebook sharing button Zdieľaj
Missa chrismatis a hora competens

Ilustračné foto: archív ABÚ

NOVINKY