Kňazská a diakonská vysviacka v Trnave a Galante

TRNAVA 11. júna 2018 - V sobotu 16. júna a v nedeľu 17. júna pribudnú medzi klérus Trnavskej arcidiecézy jeden novokňaz a traja noví diakoni.

V sobotu 16. júna o 15.30 hodine, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu apoštolov - biskupa, prijme v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave sviatosť kňazstva diakon Ľubomír Urbančok z farnosti Fiľakovo.
 
Zároveň počas toho istého slávenia Eucharistie prijme posvätný rád diakonátu študent Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Tomáš Balala z farnosti Čachtice.
 
V nedeľu 17. júna o 11.00 hodine, skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu nástupcu apoštolov - biskupa, prijmú vo farskom Kostole sv. Štefana Kráľa v Galante študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Teologickej fakulty v maďarskom Rábe (maď. Győr), Dávid Mészáros z farnosti Žihárec a Peter Gál z farnosti Galanta (pôvodom z farnosti Veľká Mača), posvätný rád diakonátu.
 
Svätiteľom na oboch vysviackach bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
K účasti na týchto slávnostiach pozývame kňazov, rehoľné osoby, veriacich Trnavskej arcidiecézy a všetkých ľudí dobrej vôle.
 
-to abu-
 
Kňazská a diakonská vysviacka v Trnave a Galante

Ilustračné foto. (Zdroj foto: tkkbs.sk/Peter Zimen)

SPRÁVY

 

NOVINKY