Celosvetová eucharistická adorácia

V nedeľu 2. júna o 17.00 hodine bude Svätý Otec predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, v jednote so všetkými biskupmi a ich miestnymi spoločenstvami po celom svete. Univerzálny dosah tohto momentu má byť znakom duchovného zjednotenia.

Predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella hovorí v liste biskupom celého sveta:
"Keď Svätý Otec Benedikt XVI. vysvetľoval dôvody, ktoré ho viedli k vyhláseniu Roku viery, uviedol, že tento čas bude vhodnou príležitosťou „na intenzívnejšie slávenie viery v liturgii, a osobitne v Eucharistii, ktorá je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej sila (Porta fidei, 9).
Vzhľadom na toto spojenie medzi vierou a Eucharistiou zahŕňa kalendár hlavných podujatí Roku viery, schválený Benediktom XVI. aj nedeľu, 2. júna 2013. V tento deň, o 17.00 bude Svätý Otec predsedať hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, v jednote so všetkými biskupmi a ich miestnymi spoločenstvami po celom svete. Univerzálny dosah tohto momentu má byť znakom duchovného zjednotenia. Z tohto dôvodu prosíme všetkých biskupov, aby sa duchove spojili so Svätým Otcom prostredníctvom hodinovej eucharistickej adorácie slávenej vo svojich katedrálnych chrámoch, a to súbežne s tou, ktorá bude prebiehať vo Vatikánskej bazilike. Prosíme Vás, aby ste rozšírili túto iniciatívu do čo najväčšieho počtu farností a cirkevných spoločenstiev, podľa zváženia miestneho ordinára. Táto udalosť poskytne mnohým veriacim príležitosť, aby sa – spojení so svojimi biskupmi a s Petrovým nástupcom – zjednotili v modlitbe pri adorácii Ježiša prítomného v Najsvätejšej oltárnej sviatosti."
 
Trnavská arcidiecéza sa zapojila do tohto duchovného projektu. V nedeľu 2. júna bude Mons. Ján Orosch, biskup - apoštolský administrátor "sede vacante" predsedať eucharistickej adorácii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa od 17.00 do 18.00 hodiny.
 
Prosíme i všetkých kňazov arcidiecézy, aby sa v tom čase spolu s veriacimi vo svojich farnostiach a kostoloch spojili s biskupom-apoštolským administrátorom "sede vacante" Jánom Oroschom a Svätým Otcom Františkom.
 
 
facebook sharing button Zdieľaj
Celosvetová eucharistická adorácia

SPRÁVY

 

NOVINKY