Arcidiecéza vypísala výberové konanie na štyroch riaditeľov

TRNAVA 12. novembra 2014 - Trnavská arcidiecéza vyhlásila v pondelok 10. novembra 2014 výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov v štyroch školách. Nového riaditeľa budú mať na Gymnáziu sv. Michala Archanjela v Piešťanoch, na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha v Trnave, na Pedagogickej a sociálnej akadémii blahoslavenej Laury v Trnave a na Základnej škole sv. Márie Goretti v Piešťanoch.

Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priložených dokumentoch:
 
 
 
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 28. novembra 2014 na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie - názov školy – neotvárať“.
 
Ján Hallon, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcidiecéza vypísala výberové konanie na štyroch riaditeľov

NOVINKY