Program arcibiskupa

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 16. apríla 2018 - Utorok 17. apríla 2018

 • vybavuje pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu v Trnave

Streda 18. apríla 2018

 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pri ktorej udelí seminaristom ministérium lektorátu

Štvrtok 19. apríla 2018

 • vykoná vizitáciu farnosti Veľký Meder

Piatok 20. apríla 2018 - Sobota 21. apríla 2018

 • zúčastní sa na slávnosti prevezenia telesných pozostatkov Jozefa kardinála Berana do Prahy

Nedeľa 22. apríla 2018

 • o 9.00 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu v slovenskom jazyku v Komárne, pri ktorej oznámi povýšenie farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor
 • o 16.00 h bude sláviť slávnostnú svätú omšu v maďarskom jazyku v Komárne, pri ktorej oznámi povýšenie farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 9. apríla 2018 - Streda 11. apríla 2018

 • zúčastní sa na spoločnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie v Nitre

Štvrtok 12. apríla 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu laických zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 15.00 h prijme na osobnom stretnutí osobitného vyslanca EÚ pre náboženské slobody vo svete Dr. h. c., Ing. Jána Figeľa, PhD.

Piatok 13. apríla 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Sobota 14. apríla 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na svätej omši v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti 10. výročia úmrtia pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy Mons. Petra Dubovského SJ

Nedeľa 15. apríla 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 2. apríla 2018

 • neoficiálny program

Utorok 3. apríla 2018 - Štvrtok 5. apríla 2018

 • putuje do mariánskeho pútnického miesta Lurdy vo Francúzsku

Piatok 6. apríla 2018

 • neoficiálny program

Sobota 7. apríla 2018

 • o 16.00 h slávi svätú omšu v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach pri príležitosti fatimskej soboty

Nedeľa 8. apríla 2018

 • o 11.00 h bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Nové Mesto nad Váhom

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 26. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 27. marca 2018

 • neoficiálny program

Streda 28. marca 2018

 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 29. marca 2018

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 17.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 30. marca 2018

 • o 15.00 h bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 31. marca 2018

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 19.30 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 1. apríla 2018

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 19. marca 2018

 • o 11.00 h bude celebrovať pohrebnú svätú omšu za zosnulého Mons. Silvestra Oravca v Galante a následne bude viesť pohrebné obrady na cintoríne v jeho rodisku Gáň

Utorok 20. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h sa zúčastní na modlitbe Vešpier a osobnom stretnutí s rehoľnou komunitou sestier Uršulínok

Streda 21. marca 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • o 16.00 h absolvuje stretnutie s členmi komunity Cenacolo a následne bude celebrovať svätú omšu na Včelárskej Paseke

Štvrtok 22. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 23. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h sa zúčastní na charitatívnom podujatí "Pôstna polievka" v refektóriu Arcibiskupského úradu

Sobota 24. marca 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 25. marca 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu Kvetnej nedele v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 18.00 h sa zúčastní na pietnej spomienke pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 12. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 13. marca 2018

 • neoficiálny program

Streda 14. marca 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktoré uzavrie slávením svätej omše

Štvrtok 15. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.30 h sa zúčastní na zasadaní Stálej rady KBS v Bratislave

Piatok 16. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 17. marca 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Nedeľa 18. marca 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa na úmysel ochrany ľudského života od počatia, s podporou myšlienky Dňa počatého života

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 5. marca 2018 - Nedeľa 11. marca 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 26. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Utorok 27. februára 2018

 • o 9.00 h bude sláviť svätú omšu v kaplnke SSV v Trnave a po nej sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku svätého Vojtecha

Streda 28. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi

Štvrtok 1. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi
 • o 11.30 h vedie pracovné stretnutie Rady KBS pre pastoráciu turistov
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 2. marca 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 3. marca 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 4. marca 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 19. februára 2018

 • vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 20. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Streda 21. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 22. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu

Piatok 23. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 24. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Nedeľa 25. februára 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 12. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 13. februára 2018

 • neoficiálny program

Streda 14. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Štvrtok 15. februára 2018

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 13.45 h prijme na krátkom stretnutí jubilantov spomedzi zamestnancov Arcibiskupského úradu
 • o 14:00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 16. februára 2018

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnosti Dvorníky

Sobota 17. februára 2018

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Nedeľa 18. februára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 5. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Utorok 6. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Streda 7. februára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti

Štvrtok 8. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi
 • o 13.00 h prijme na neformálnom stretnutí predstaviteľov mesta Trnava
 • o 14.30 h požehná mladé vína v refektóriu Arcibiskupského úradu

Piatok 9. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 10. februára 2018

 • o 10.00 h bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu v Žiline-Vlčinciach pri príležitosti 10. výročia vzniku Žilinskej diecézy

Nedeľa 11. februára 2018

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 29. januára 2018

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia v Bratislave

Utorok 30. januára 2018

 • o 10.00 h koncelebruje slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri príležitosti 25. výročia biskupskej konsekrácie košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera

Streda 31. januára 2018

 • predpoludním vybavuje administratívne záležitosti
 • od 17.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 1. februára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vedie zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 2. februára 2018

 • o 7.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa
 • o 10.00 h prijme na osobnom stretnutí predstavených Bratislavského kňazského seminára
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 3. februára 2018

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života, po ktorej bude pokračovať ďalší program v priestoroch Arcibiskupského úradu

Nedeľa 4. februára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 22. januára 2018

 • neoficiálny program

Utorok 23. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Streda 24. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi a aulistami
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Štvrtok 25. januára 2018

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu pre členov Rady KBS pre pastoráciu pútnikov a turistov v kaplnke Arcibiskupského úradu, po ktorej nasleduje ich pracovné stretnutie
 • o 16.00 h natáča rozhovor pre TV LUX

Piatok 26. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Sobota 27. januára 2018

 • o 10.30 h vo farnosti Ohrady celebruje zádušnú svätú omšu za zosnulého otca kňaza Jozefa Albána, po ktorej nasledujú pohrebné obrady

Nedeľa 28. januára 2018

 • vybavuje dohodnuté osobné stretnutia v Bratislave

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 15. januára 2018

 • neoficiálny program

Utorok 16. januára 2018

 • neoficiálny program

Streda 17. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi

Štvrtok 18. januára 2018

 • o 9.30 h celebruje svätú omšu pre riaditeľov cirkevných škôl Trnavskej arcidiecézy, po ktorej nasleduje ich pracovné stretnutie
 • od 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 19. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie zboru dekanov Trnavskej arcidiecézy

Sobota 20. januára 2018

 • o 10.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, pri ktorej vysvätí jedného diakona za kňaza a jedného kandidáta za diakona

Nedeľa 21. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 8. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje svätú omšu v školskej Kaplnke bl. Titusa Zemana na Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémii bl. Laury v Trnave pri príležitosti slávenia prvej spomienky bl. Titusa Zemana po jeho slávnostnom blahorečení

Utorok 9. januára 2018

 • od 10.00 h bude predsedať trojkráľovej kolede v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • o 12.30 h sa zúčastní na spoločnom obede s aulistami a zamestnancami vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu v Trnave
 • o 17.00 h bude sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná obnovenú budovu Pápežských misijných diel v Bratislave

Streda 10. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s vikármi

Štvrtok 11. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.00 h sa zúčastní na novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví s prezidentom Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci v Bratislave
 • o 12.30 h sa zúčastní na zasadaní Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR v priestoroch Biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a.v. v Bratislave

Piatok 12. januára 2018

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Sobota 13. januára 2018

 • neoficiálny program

Nedeľa 14. januára 2018

 • o 10.00 h sa zúčastní na Ekumenických službách božích v chráme Reformovanej cirkvi v Bratislave pri príležitosti začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 1. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Panny Márie Bohorodičky, ktorá je spojená so vzývaním Ducha Svätého na začiatku občianskeho roka 2018

Utorok 2. januára 2018 - Piatok 5. januára 2018

 • vybavuje novoročné blahoželania na dohodnutých osobných stretnutiach a iné pastoračné povinnosti mimo Arcibiskupského úradu

Sobota 6. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Nedeľa 7. januára 2018

 • o 11.30 h celebruje slávnostnú svätú omšu v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti slávnosti Krstu Krista Pána

Starší program nájdete v archíve:

Program arcibiskupa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa v ostatných týždňoch

SPRÁVY

 

NOVINKY