Program arcibiskupa

Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch.

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 17. týždeň:

Pondelok 24. apríla 2017

 • neoficiálny program

Utorok 25. apríla 2017

 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Výboru Spolku svätého Vojtecha v jeho sídle
 • o 12.00 h sa zúčastní na odovzdávaní cien za Biblickú olympiádu žiakom základných škôl v priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 26. apríla 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.00 h sa zúčastní na odovzdávaní cien za Biblickú olympiádu žiakom stredných škôl v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 16.30 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Bratislava - Blumentál a stretne sa s kňazmi rodákmi

Štvrtok 27. apríla 2017

 • zúčastní sa v Ostrihome (Maďarsko) na konferencii "450. výročie Oláhovho seminára"

Piatok 28. apríla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • dopoludnia vybavuje administratívne záležitosti
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Sobota 29. apríla 2017

 • o 18.00 h bude konsekrovať nový oltár vo farskom kostole v Seredi

Nedeľa 30. apríla 2017

 • o 10.00 h. bude vysluhovať sviatosť birmovania vo farnosti Adamovské Kochanovce

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 16. týždeň:

Pondelok 17. apríla 2017

 • o 11.30 h bude sláviť svätú omšu Veľkonočného pondelka (oktáva) v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Utorok 18. apríla 2017 - Nedeľa 23. apríla 2017

 • zúčastní sa na konvivencii biskupov vo Svätej Zemi

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 15. týždeň:

Pondelok 10. apríla 2017

 • neoficiálny program

Utorok 11. apríla 2017

 • absolvuje stretnutia s kňazmi na dôchodku

Streda 12. apríla 2017

 • vybavuje administratívne záležitosti

Štvrtok 13. apríla 2017

 • o 9.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu svätenia olejov - Missa chrismatis - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po nej sa stretne s kňazmi arcidiecézy v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu
 • o 14.30 h bude nahrávať rozhovor pre RTVS - Slovenský rozhlas
 • o 17.30 h slávi pontifikálnu svätú omšu na pamiatku Pánovej večere v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Piatok 14. apríla 2017

 • o 15.00 h bude viesť obrady Veľkého piatku v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Sobota 15. apríla 2017

 • o 8.00 h v katedrálnej Kaplnke Božieho hrobu vyloží Oltárnu sviatosť k verejnej úcte a spoločne s veriacimi sa pomodlí ranné chvály z Liturgie hodín
 • o 20.00 h bude viesť obrady Veľkonočnej vigílie v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Nedeľa 16. apríla 2017

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 14. týždeň:

Pondelok 3. apríla 2017 - Utorok 4. apríla 2017

 • zúčastní sa na zasadaní Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska a Stálej rady Českej biskupskej konferencie v moravskom Velehrade

Streda 5. apríla 2017

 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 18.00 h sa zúčastní na charitatívnom projekte "Pôstna polievka" vo veľkej jedálni Arcibiskupského úradu

Štvrtok 6. apríla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovné zasadanie aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 7. apríla 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 11.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazom
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Sobota 8. apríla 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 9. apríla 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu Kvetnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 13. týždeň:

Pondelok 27. marca 2017

 • neoficiálny program

Utorok 28. marca 2017

 • zúčastní sa na konferencii "Nová evanjelizácia - Cez identitu k evanjelizácii" usporiadanej KBS v Ružomberku

Streda 29. marca 2017

 • o 9.00 h sa zúčastní na zasadaní Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v Bratislave
 • o 17.00 h bude celebrovať v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave svätú omšu, pri ktorej udelí niekoľkým seminaristom ministérium lektorátu

Štvrtok 30. marca 2017

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnostiach Ohrady a Dolný Štál

Piatok 31. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s rehoľníčkami

Sobota 1. apríla 2017

 • o 9.30 h sa zúčastní na ďakovnej svätej omši za 90 rokov života emeritného pápeža Benedikta XVI. v Heiligenkreuzi (Rakúsko)

Nedeľa 2. apríla 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu 5. pôstnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 12. týždeň:

Pondelok 20. marca 2017

 • neoficiálny program

Utorok 21. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 22. marca 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.00 h bude predsedať krátkej pobožnosti a modlitbe Anjel Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 23. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Piatok 24. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 25. marca 2017

 • o 15.00 h sa zúčastní na otvorení pobočky Kirche in Not v Bratislave
 • o 18.00 h bude koncelebrovať na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave z príležitosti otvorenia pobočky Kirche in Not

Nedeľa 26. marca 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu 4. pôstnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 11. týždeň:

Pondelok 13. marca 2017

 • stretne sa s kaplánmi Trnavskej arcidiecézy počas ich sústredenia permanentnej formácie

Utorok 14. marca 2017

 • o 9.30 h bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a následne sa zúčastní na Celodiecéznej rekolekcii kňazov Trnavskej arcidiecézy v priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 15. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa zúčastní na zasadaní Subkomisie KBS pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti

Štvrtok 16. marca 2017

 • vykoná kánonickú vizitáciu vo farnosti Dvorníky

Piatok 17. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 18. marca 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 19. marca 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 10. týždeň:

Pondelok 6. marca 2017 - Sobota 11. marca 2017

 • zúčastňuje sa na 86. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska a duchovných cvičeniach v Čičmanoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 9. týždeň:

Pondelok 27. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 28. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Streda 1. marca 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 17.00 h bude celebrovať svätú omšu Popolcovej stredy vo farskom Kostole narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom v priamom prenose televízie RTVS

Štvrtok 2. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Piatok 3. marca 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 4. marca 2017

 • o 15.30 h bude celebrovať svätú omšu vo farnosti Dolný Lopašov z príležitosti 100. výročia úmrtia kňaza Pavla Jedličku, arcibiskupského vikára a ostrihomského kanonika

Nedeľa 5. marca 2017

 • o 11.30 h bude celebrovať svätú omšu 1. pôstnej nedele v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 8. týždeň:

Pondelok 20. februára 2017

 • od 9.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 21. februára 2017

 • o 9.00 h bude celebrovať svätú omšu a zúčastní sa zasadania Výboru Spolku svätého Vojtecha
 • o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 22. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 12.00 h bude predsedať krátkej pobožnosti a modlitbe Anjel Pána v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža
 • o 18.00 h bude celebrovať svätú omšu v trnavskom františkánskom Kostole sv. Jakuba v priamom prenose Rádia Lumen

Štvrtok 23. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi
 • o 16.30 h bude koncelebrovať na svätej omši v Bratislave pri príležitosti odovzdania ocenenia "Fra Angelica"

Piatok 24. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s biskupmi, kňazmi a laikmi

Sobota 25. februára 2017

 • absolvuje pracovnú cestu do Košíc

Nedeľa 26. februára 2017

 • o 10.00 h bude koncelebrovať na svätej omši v Košiciach pri príležitosti 20. výročia zriadenia Košického apoštolského exarchátu, 60 rokov života vladyku Milana Chautura a 25. výročia jeho biskupskej konsekrácie

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 7. týždeň:

Pondelok 13. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Utorok 14. februára 2017

 • od 9.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a laikmi

Streda 15. februára 2017

 • o 9.30 h sa zúčastní zasadania Subkomisie Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo v Banskej Bystrici

Štvrtok 16. februára 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na pohrebe zosnulého emeritného biskupa Mons. Jozefa Zlatňanského v Topoľčiankach
 • po pohrebe sa zúčastní na zasadaní Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska v Topoľčiankach

Piatok 17. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h požehná mladé vína v priestoroch refektória Trnavského arcibiskupského úradu (vchod od ulice Mikuláša Schneidera Trnavského)

Sobota 18. februára 2017

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Trnava-Tulipán pri príležitosti prvých sľubov rehoľníc Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža

Nedeľa 19. februára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 6. týždeň:

Pondelok 6. februára 2017

 • predpoludním vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Utorok 7. februára 2017

 • o 14.00 h sa zúčastní na zasadaní Dozornej rady Spolku sv. Vojtecha v Trnave

Streda 8. februára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 16.00 h absolvuje stretnutie so seminaristami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, pre ktorých bude celebrovať i svätú omšu

Štvrtok 9. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 9.30 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s členmi Komunity Emanuel
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikmi

Piatok 10. februára 2017

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v kláštore sestier benediktínok v Horných Orešanoch
 • popoludní bude vybavovať administratívne záležitosti

Sobota 11. februára 2017

 • o 10.00 h bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti 25. svetového dňa chorých

Nedeľa 12. februára 2017

 • o 11.30 h. bude celebrovať svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 5. týždeň:

Pondelok 30. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti
 • popoludní vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Utorok 31. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • vybavuje administratívne záležitosti
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi

Streda 1. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h sa stretne s predstavenými Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 2. februára 2017

 • o 15.00 h sa stretne s členmi inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacimi v Trnavskej arcidiecéze, aby s nimi oslávil Deň zasväteného života
 • o 18.00 h bude celebrovať slávnostnú svätú omšu vo františkánskom Kostole sv. Jakuba pri príležitosti Dňa zasväteného života

Piatok 3. februára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • o 14.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 4. februára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 5. februára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 4. týždeň:

Pondelok 23. januára 2017

 • neoficiálny program

Utorok 24. januára 2017

 • absolvuje návštevy kňazov

Streda 25. januára 2017

 • o 10.00 h celebruje svätú omšu v arcibiskupskej kaplnke, ktorou sa začne predpoludňajšie zasadanie Rady KBS pre pútnikov a turistov v priestoroch Arcibiskupského úradu
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 26. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi a kňazmi

Piatok 27. januára 2017

 • o 11.30 h prijme na dohodnutom osobnom stretnutí kňaza

Sobota 28. januára 2017

 • o 10.30 h bude sláviť svätú omšu v Bratislave - Ružinove z príležitosti 400. výročia založenia Vincentínskej rodiny

Nedeľa 29. januára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 3. týždeň:

Pondelok 16. januára 2017

 • neoficiálny program

Utorok 17. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi a rehoľnými sestrami
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Streda 18. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia

Štvrtok 19. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 10.00 h bude viesť zasadanie Ekonomickej rady Trnavskej arcidiecézy

Piatok 20. januára 2017

 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s laikmi

Sobota 21. januára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 22. januára 2017

 • neoficiálny program

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 2. týždeň:

Pondelok 9. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • o 17.00 h sa zúčastní na udeľovaní vysokých štátnych vyznamenaní prezidentom SR na Bratislavskom hrade pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky

Utorok 10. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • bude viesť Trojkráľovú koledu v kancelárskych a ubytovacích priestoroch Arcibiskupského úradu

Streda 11. januára 2017

 • o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu
 • od 10.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutia s kňazmi
 • od 13.00 h absolvuje školenie BZP

Štvrtok 12. januára 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na Novoročnom stretnutí prezidenta SR s predstaviteľmi cirkví v Prezidentskom paláci v Bratislave

Piatok 13. januára 2017

 • o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov arcibiskupskej kúrie

Sobota 14. januára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 15. januára 2017

 • o 10.00 h sa zúčastní na Ekumenických službách božích v katedrále OS a OZ SR v Bratislave - Krasňanoch

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa Jána Oroscha na 1. týždeň:

Pondelok 2. januára 2017 - Štvrtok 5. januára 2017

 • neoficiálny program

Piatok 6. januára 2017

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Zjavenia Pána

Sobota 7. januára 2017

 • neoficiálny program

Nedeľa 8. januára 2017

 • o 11.30 h bude sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Krstu Krista Pána

Starší program nájdete v archíve:

Program arcibiskupa

Aktualizovaný výber z programu arcibiskupa v ostatných týždňoch

SPRÁVY

 

NOVINKY