Arcidiecézny školský úrad

Úlohou Arcidiecézneho školského úradu je koordinácia pedagogických aktivít na území Trnavskej arcidiecézy, starostlivosť o rozvoj a metodické usmerňovanie cirkevných - katolíckych škôl. Zabezpečuje spoluprácu so štátnymi i akademickými inštitúciami.

Riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu
Dp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor
e-mail: jan.hallon(at)abu.sk
 
Odborná referentka financovania cirkevných škôl
Jana Brnová
e-mail: jana.brnova@abu.sk
tel.: 033/5912 123
 
Korešpondenčná adresa
Rímskokatolícka cirkevTrnavská arcidiecéza
Arcidiecézny školský úrad
Jána Hollého 10
917 66 Trnava 1
 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Do Festivalu Lumen zostávajú už len 4 dni!

TRNAVA 29. mája 2017 - O pár dní, 2. júna, privíta Trnava mladých z celého Slovenska i zo zahraničia na najväčšom festivale kresťanskej hudby v strednej Európe. Oslavu 25. výročia festivalu budú okrem Viac »