Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
 
Pondelok 5februára - Sv. Agáty, panny a mučenice (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Utorok 6. februára - Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Streda 7februára - Streda 5. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Štvrtok 8. februára - Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
Piatok 9. februára - Piatok 5. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
Sobota 10februára - Sv. Školastiky, panny (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Nedeľa 11. februára - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. Na budúcu sobotu 10. februára si pripomenieme 26. svetový deň chorých. Do trnavskej Baziliky sv. Mikuláša preto pozývame na svätú omšu o 10:00 h všetkých lekárov, zdravotníkov, aj sociálnych pracovníkov, aby sme spoločne poďakovali za ich službu a poprosili o jej ďalšie požehnanie. O 9:00 h pred svätou omšou budú modlitby zdravotníkov.
  2. Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v Melčiciach "manželské rekolekcie" určené na prehĺbenie vzťahov pre manželské páry. Termín: 16. - 18. marca 2018. Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.hkrsr.sk.
  3. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY