Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
Pondelok 14. augusta - Sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Utorok 15augusta - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE (slávnosť)
- sv. omša o 7:30 h
- sv. omša o 17:30 h
  
 
Streda 16augusta - Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Štvrtok 17. augusta - Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
Piatok 18. augusta - Piatok 19. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
Sobota 19. augusta - Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Nedeľa 20. augusta - 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. V KATEDRÁLNOM CHRÁME SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA SA V LETNÝCH MESIACOCH JÚL A AUGUST POČAS DŇA NESPOVEDÁ! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.
  2. V sobotu 13. mája sme si pripomenuli 100. výročie od začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime. V čase od 13. mája do 13. októbra 2017 môžu veriaci získať úplné odpustky za týchto podmienok: a/ obvyklé podmienky - sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca; b/ odpustkový skutok: + v deň zjavenia (13. dňa každého mesiaca) si uctiť sochu Panny Márie Fatimskej a pomodliť sa modlitbu Otče náš, Verím v Boha a vzývať Pannu Máriu Fatimskú, + alebo púť do Fatimy, + alebo tí, ktorí kvôli zdravotnému stavu či veku nemôžu cestovať, môžu získať úplné odpustky aj doma pri soške Panny Márie Fatimskej, ak sa pomodlia príslušné modlitby.
  3. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Do Festivalu Lumen zostávajú už len 4 dni!

TRNAVA 29. mája 2017 - O pár dní, 2. júna, privíta Trnava mladých z celého Slovenska i zo zahraničia na najväčšom festivale kresťanskej hudby v strednej Európe. Oslavu 25. výročia festivalu budú okrem Viac »