Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
Pondelok 27. februára - Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
Utorok 28. februára - Utorok 8. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
Streda 1. marca - POPOLCOVÁ STREDA (DEŇ POKÁNIA V CIRKVI ! )
- sv. omša o 7.30 h
 
 
 
Štvrtok 2. marca - Štvrtok po Popolcovej strede (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
Piatok 3. marca - Piatok po Popolcovej strede (féria)
- sv. omša o 7.30 h
- pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h
 
 
Sobota 4. marca - Sobota po Popolcovej strede (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
Nedeľa 5. marca - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
- sv. omša o 9.30 h
sv. omša o 11.30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. Popolcovou stredou 1. marca sa začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu v Cirkvi a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Jeme len 3x za deň, z toho však iba 1x do sýta. Pri svätej omši budeme na znak pokánia poznačení popolom z ratolestí, ktoré boli požehnané na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho roka.
  2. Pobožnosť krížovej cesty sa v katedrále budeme modliť počas Pôstneho obdobia vždy v piatok po svätej omši.
  3. Budúca sobota je prvou sobotou v mesiaci. Budeme sa modliť Fatimskú pobožnosť. Pobožnosť sa začína o 6.40 h, po nej bude svätá omša. Srdečne pozývame k účasti.
  4. Na budúcu nedeľu 5. marca sa bude konať JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU. Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše milodary. V ten deň sa bude konať prostredníctvom dotazníkov aj anketa Trnavskej arcidiecéznej charity o návrhoch na rozširovanie služieb charity. Prosíme o Vašu spoluprácu.
  5. Vstupujeme do prvopiatkového týždňa. Spovedať budeme pol hodinu pred svätou omšou, v prípade potreby aj po nej.
  6. V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa sa i po skončení mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva naďalej pokračuje vo vysluhovaní sviatosti zmierenia v pracovné dni týždňa, okrem sviatkov a dní pracovného pokoja, v čase od 10:00 h do 12:00 h a od 13:30 h do 15:30 h.
  7. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY