Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
  
Pondelok 16apríla - Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Utorok 17. apríla - Utorok po 3. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Streda 18. apríla - Streda po 3. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Štvrtok 19. apríla - Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
Piatok 20. apríla - Piatok po 3. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Sobota 21. apríla - Sobota po 3. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
Nedeľa 22. apríla - ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA alebo NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. V nasledujúcom týždni od 16. do 22. apríla bude Týždeň modlitieb za duchovné povolania, k čomu nás vyzýva Svätý Otec František. Na tento úmysel budeme prosiť pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca, aj pri svätých omšiach; pamätajme na to aj v našich súkromných modlitbách.
  2. Na budúcu nedeľu 22. apríla sa koná celoslovenská zbierka na seminár. Pán Boh zaplať vopred za vaše dary.
  3. RKCMBF UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva, aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.
  4. Budúcu nedeľu 22. apríla 2018 sa koná vo farnosti Komárno slávnosť, pri ktorej trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyhlási povýšenie farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor. O 9:00 h bude celebrovať svätú omšu v slovenskom jazyku a o 16:00 h v maďarskom jazyku.
  5. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY