Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
  
Pondelok 18júna - Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Utorok 19. júna - Utorok 11. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Streda 20júna - Streda 11. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
   
 
Štvrtok 21. júna - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Piatok 22. júna - Piatok 11. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
 
Sobota 23. júna - Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
- sv. omša o 10:00 h - Oslava 40. výročia vzniku a vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie
 
Nedeľa 24. júna - NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
- sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. V dňoch 18. - 23. júna bude v Kostole sv. Jakuba týždňová duchovná obnova s pátrom Mariakumarom o duchovnom raste. Viac info na výveske.

  2. V sobotu 23. júna, deň pred slávnosťou Narododenia sv. Jána Krstiteľa, sa v Trnave uskutoční oslava 40. výročia vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie. Slávnostnej svätej omši o 10:00 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov za účasti biskupov a kňazov zo Slovenska a zahraničia. Srdečne Vás pozývame na túto slávnosť.

  3. Na budúcu nedeľu 17. júna budeme sláviť slávnosť Narodenia Sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna arcidiecézy a titul katedrály.

  4. Na budúcu nedeľu sa uskutoční celoslovenská zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

  5. Budúcu nedeľu 24. júna o 20:00 h sa uskutoční v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia slovenského hudobného velikána Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý dlhé roky pôsobil ako regenschori práve v bazilike a zaslúžil sa o rozkvet cirkevnej hudby na Slovensku. Vystupovať bude Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave, držiteľ ceny Fra Angelico. Všetkých srdečne pozývame.Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude venovaný na opravu organa v bazilike.

  6. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY