Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
Pondelok 9októbra - Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Utorok 10. októbra - Utorok 27. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
  
 
Streda 11októbra - Sv. Jána XXIII., pápeža (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
 
Štvrtok 12. októbra - Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
- sv. omša o 9:00 h - z príležitosti Veni Sancte Trnavskej univerzity
 
Piatok 13októbra - Piatok 27. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7:30 h
 
Sobota 14októbra - Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7:30 h
 
Nedeľa 15. októbra - 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
- sv. omša o 9:30 h
sv. omša o 11:30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. Fórum života s požehnaním biskupov Slovenska organizuje kampaň "Sviečka za nenarodené deti" ako pripomenutie si detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou za Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Až do 2. novembra si môžete zakúpiť sviečky s logom kampane v cene 1 € a tak podporiť projekty zamerané na ochranu života a na podporu rodiny. Viac informácií nájdete na stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.
  2. Počas celého mariánskeho mesiaca októbra sa budeme modliť modlitbu posvätného ruženca pol hodinu pred svätou omšou.
  3. V sobotu 13. mája sme si pripomenuli 100. výročie od začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime. V čase od 13. mája do 13. októbra 2017 môžu veriaci získať úplné odpustky za týchto podmienok: a/ obvyklé podmienky - sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca; b/ odpustkový skutok: + v deň zjavenia (13. dňa každého mesiaca) si uctiť sochu Panny Márie Fatimskej a pomodliť sa modlitbu Otče náš, Verím v Boha a vzývať Pannu Máriu Fatimskú, + alebo púť do Fatimy, + alebo tí, ktorí kvôli zdravotnému stavu či veku nemôžu cestovať, môžu získať úplné odpustky aj doma pri soške Panny Márie Fatimskej, ak sa pomodlia príslušné modlitby.
  4. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY