Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
Pondelok 24. apríla - Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
Utorok 25. apríla - SV. MARKA, EVANJELISTU (sviatok)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
Streda 26. apríla - Streda po 2. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
  
Štvrtok 27. apríla - Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
Piatok 28. apríla - Piatok po 2. veľkonočnej nedeli (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
 
Sobota 29. apríla - Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy (sviatok)
- sv. omša o 7.30 h
 
Nedeľa 30. apríla - TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (slávnosť)
- sv. omša o 9.30 h
sv. omša o 11.30 h
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. - . -
  2. V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa sa i po skončení mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva naďalej pokračuje vo vysluhovaní sviatosti zmierenia v pracovné dni týždňa, okrem sviatkov a dní pracovného pokoja, v čase od 10:00 h do 12:00 h a od 13:30 h do 15:30 h. !!! POZOR, NESPOVEDÁ SA ANI POČAS CELÉHO VEĽKONOČNÉHO TÝŽDŇA (OKTÁVY) !!!
  3. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY