Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR
 
A
 
ČAS SVÄTÝCH OMŠÍ:
 
 
 
Pondelok 12. júna - Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
Utorok 13. júna - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
Streda 14. júna - Streda 10. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
  
Štvrtok 15. júna - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (slávnosť)
- sv. omša o 7.30 h
- sv. omša o 9.00 h
- sv. omša o 17.30 h
 
Piatok 16. júna - Piatok 10. týždňa v Cezročnom období (féria)
- sv. omša o 7.30 h
 
 
 
Sobota 17. júna - Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
- sv. omša o 7.30 h
 
Nedeľa 18. júna - 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
- sv. omša o 9.30 h
- po svätej omši nasleduje EUCHARISTICKÁ PROCESIA CELÝM CENTROM MESTA TRNAVA
 
 
KATEDRÁLNE OZNAMY:
  1. V pondelok 12. júna 2017 o 10:00 h bude v bazilike slávnostná sv. omša, pri ktorej generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavčír, trnavský dekan Stanislav Vojtko a ich spolužiaci - kňazi z celého Slovenska poďakujú Pánu Bohu za 40 rokov od kňazskej vysviacky. Celebrovať svätú omšu bude arcibiskup Ján Orosch a kázať bude prof. Jozef Jarab. Trnavský dekan pozýva na túto sv. omšu všetkých bratov a sestry z trnavských farností.
  2. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok - Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Účasť na svätej omši nás zaväzuje ako v nedeľu. Sväté omše v katedrálnom chráme budú o 7:30 h, o 9:00 h pre Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Angely Merici, a o 17:30 h.
  3. V nedeľu nás pozýva Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup na spoločné slávenie slávnosti Božieho tela do Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Sv. omša sa začína o 9:30 h. Z tohto dôvodu svätá omša o 11:30 h v katedrále nebude, úmysel tejto svätej omše bude odslúžený jedným z kňazov na svätej omši o 9:30 h, tiež nebudú sväté omše v Bazilike sv. Mikuláša o 9:00 h a 10:30 h a v celej Trnave sa ranné sväté omše budú slúžiť len do 9:00 h. Trasa eucharistickej procesie povedie z katedrály cez ulicu Horné Bašty k jezuitskému kostolu, následne do františkánskeho kostola a cez Radlinského ulicu a Trojičné námestie ku Kostolu svätej Anny a po ulici Jána Hollého späť do katedrály, kde po slávnostnom Te Deum bude záverečné eucharistické požehnanie. Pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce, aby si priniesli košíky s lupeňmi kvetov, ktoré budú rozsýpať pred Sviatosťou oltárnou na znak úcty a lásky.
  4. O dva týždne, od pondelka 19. júna do piatku 24. júna, budú v jezuitskom kostole duchovné cvičenia s pátrom Jamesom Mariakumarom a sestrou Mary Pereirovou. Bližšie informácie nájdete na výveske.
  5. V sobotu 13. mája sme si pripomenuli 100. výročie od začiatku zjavení Panny Márie vo Fatime. V čase od 13. mája do 13. októbra 2017 môžu veriaci získať úplné odpustky za týchto podmienok: a/ obvyklé podmienky - sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca; b/ odpustkový skutok: + v deň zjavenia (13. dňa každého mesiaca) si uctiť sochu Panny Márie Fatimskej a pomodliť sa modlitbu Otče náš, Verím v Boha a vzývať Pannu Máriu Fatimskú, + alebo púť do Fatimy, + alebo tí, ktorí kvôli zdravotnému stavu či veku nemôžu cestovať, môžu získať úplné odpustky aj doma pri soške Panny Márie Fatimskej, ak sa pomodlia príslušné modlitby.
  6. V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa sa i po skončení mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva naďalej pokračuje vo vysluhovaní sviatosti zmierenia v pracovné dni týždňa, okrem sviatkov a dní pracovného pokoja, v čase od 10:00 h do 12:00 h a od 13:30 h do 15:30 h.
  7. Katedrálny zbor prijíma do svojich radov nových spevákov. Skúška spevákov katedrálneho zboru sa koná každú stredu o 18:45 h tradične v priestoroch Arcibiskupského úradu na Hollého ulici.
 
 
------------------------------
 
Katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave je otvorený podľa nasledujúceho rozpisu:
 
Sväté omše sú slávené zvyčajne:
- vo feriálne dni (ktoré sú tak pracovnými ako i voľnými dňami) - o 7.30 hodine
- v nedele a prikázané sviatky (ktoré nie sú pracovnými dňami) - o 9.30 a 11.30 hodine
 
Sviatosť zmierenia kňazi v katedrále vysluhujú:
- každý feriálny (všedný) deň od 7.00 hodiny do začiatku svätej omše
- v prípade nutnej potreby i počas svätej omše alebo po svätej omši
- v nedeľu počas svätých omší
 
Otváracie hodiny pre návštevu katedrály a pre turistov:
- v zmysle dohody s Mestom Trnava počas celej turistickej sezóny (trvajúcej od mesiaca apríl do mesiaca október):
pondelok - piatok: 10:00 h - 12:00 h, 14:00 h - 17:00 h
sobota: 11:00 h - 16:00 h
- (po sezóne v priebehu mesiaca november):
sobota: 11:00 h - 16:00 h
(Bližšie informácie si môžete pozrieť na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE)
 
Duchovná správa katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave:
Vdp. Mons. Ján Pavčír, generálny vikár - rektor katedrály
Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, ceremoniár, vicerektor katedrály
Vdp. PaedDr. Ján Vido, vicerektor katedrály
 
 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Do Festivalu Lumen zostávajú už len 4 dni!

TRNAVA 29. mája 2017 - O pár dní, 2. júna, privíta Trnava mladých z celého Slovenska i zo zahraničia na najväčšom festivale kresťanskej hudby v strednej Európe. Oslavu 25. výročia festivalu budú okrem Viac »