Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa priezviska kňazov

"Sviatosťou posvätného rádu sa z božského ustanovenia niektorí spomedzi veriacich nezmazateľným znakom, ktorým sa označujú, ustanovujú za posvätných služobníkov, ktorí sú vysviacaní a určení, aby primerane svojmu stupňu, plniac v osobe Krista Hlavy učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu, pásli Boží ľud." (Kán. 1008 KKP) "Posvätnými rádmi sú episkopát, presbyterát a diakonát. Udeľujú sa vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou, ktorú pre jednotlivé stupne predpisujú liturgické knihy." (Kán. 1009, § 1, 2 KKP)

 
Abecedný zoznam kňazov Trnavskej arcidiecézy:

A

 
Adam Cyril, Mgr.
(ord. 18.06.1988, Banská Bystrica)
farský administrátor: Beckov
 
Albán Jozef, ThBac.
(ord. 13.06.1996, Győr - Maďarsko)
farár: Gabčíkovo
 
Amrich P. Jozef SJ, Mgr.
(ord. 18.06.1989, Košice)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Antal Marián, Mgr.
(ord. 11.06.2011, Trnava)
farský administrátor: Hájske
 
Arbet Viliam, Mgr.
(ord. 13.06.1982, Bratislava)
farár: Naháč

B

 
Bacigál Patrik, PaedDr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
farár: Leopoldov
školský dekan: Hlohovec
 
Bačík František, Mgr.
(ord. 02.01.2005, Zlaté Moravce)
farár: Dolná Krupá
 
Bahník Jozef, Mgr.
(ord. 01.11.1991, Bratislava)
výpomocný duchovný: Nové Mesto nad Váhom
 
Baláž P. Anton Imrich SchP.
(ord. 06.12.1987, Kecskemét - Maďarsko)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - sv. Mikuláša
 
Balla Gašpar
(ord. 10.06.1995, Bratislava)
farár: Veľká Mača
 
Balogh Karol, PaedDr.
(ord. 15.06.2003, Trnava)
farár: Pribeta
školský dekan: Hurbanovo
 
Bania P. Miroslaw CR, Mgr.
(ord. 02.05.1992, Krakov - Poľsko)
farský administrátor: Šúrovce
školský dekan: Sereď
 
Baňovič don Ľudovít SDB, Mgr.
(ord. 04.04.1990, Bratislava)
výpomocný duchovný: Trnava - Kopánka
 
Bašo Ján, Mgr.
(ord. 17.06.1972, Bratislava)
farár: Bučany
 
Bederka Ján, JCLic.
(ord. 14.06.1981, Bratislava)
farár: Zavar
 
Belý Peter, Mgr.
(ord. 16.06.2012, Trnava)
kaplán: Veľké Kostoľany
 
Benkovský P. Ján SJ, ThLic. PhD.
(ord. 21.06.2003, Bratislava)
rektor kostola: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
Bezák Róbert CSsR, J. E. Mons., ThLic., emeritný trnavský arcibiskup
(ord. presb. 17.06.1984, Banská Bystrica; ord. episc. 06.06.2009, Trnava)
na odpočinku: Bratislava (Bratislavská arcidiecéza)
 
Bíró Alexander, Mgr.
(ord. 29.09.1993, Bratislava)
farský administrátor: Topoľníky
farský administrátor "excurrendo": Okoč
 
Blažo Lukáš
(ord. 10.06.2017, Trnava)
kaplán: Nové Mesto nad Váhom
 
Bohunický Jozef, Mons. PaedDr.
(ord. 15.06.1980, Bratislava)
farár: Horná Streda
 
Boros Carol
(ord. 25.04.1965, Alba-Iulia - Rumunsko)
farský administrátor: Vrakúň
farský administrátor "excurrendo": Kostolné Kračany
 
Bosý Mário, Mgr.
(ord. 15.06.2002, Bratislava)
farár: Boleráz
 
Bozay Kristián, PhDr.
(ord. 15.06.2003, Trnava)
farár: Ohrady
školský dekan: Dunajská Streda
farský administrátor "excurrendo": Dolný Štál
 
Böhm Pavol, Mgr.
(ord. 10.10.1975, Bratislava)
výpomocný duchovný: Vrbové
 
Brázda P. Cyril Jaroslav OFM
(ord. 08.12.1979, Erfurt - Nemecko)
duchovný rehoľnej spoločnosti: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (františkánsky Kostol sv. Jakuba)
 
Bučík Ján, Mons. Mgr.
(ord. 31.10.1992, Trnava)
farár: Voderady
 
Buchta P. Lukáš Stanislav O.Praem, Mgr.
(ord. 17.06.1990, Banská Bystrica)
farár: Šaľa - Veča
 
Bunček P. Ivan SJ, ThLic.
(ord. 30.12.1979, Vroclav - Poľsko)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)

C

 
Cehlárik Milan, Mgr.
(ord. 15.06.2013, Trnava)
kaplán: Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
 
Cibira Peter, Mgr.
(ord. 31.08.1996, Bratislava)
farár: Hrádok
 
Ciutti Irenej, Mgr.
(ord. 17.06.1984, Bratislava)
farár: Hrachovište
 
Csomor Július, Mgr.
(ord. 31.10.1992, Trnava)
farár: Bátorove Kosihy

Č

 
Čaputa Blažej, Mgr. Ing.
(ord. 12.06.1999, Bratislava)
dekan - farár: Nové Mesto nad Váhom
 
Čeri Ladislav, Mons.
(ord. 25.08.1968, Trnava)
výpomocný duchovný: Cífer
 
Červeňanský Milan, Mgr., assessor
(ord. 16.06.2002, Bratislava)
farár: Horné Orešany
 
Čierny P. Filip Andrej OFM, Mgr.
(ord. 05.07.2013, Fiľakovo)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (františkánsky Kostol sv. Jakuba)
 
Čmehíl Lukáš
(ord. diac. 10.06.2017, Trnava)
diakon: Hlohovec
 
Čontofalský P. Adrián SJ
(ord. 29.06.2008, Prešov)
duchovný správca UPC: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)

D

 
Debnár P. Damián Peter OFM, Mgr.
(ord. 29.06.2001, Bratislava)
výpomocný duchovný: Hlohovec (františkánsky Kostol Všetkých svätých)
 
Díreš Marián, Mgr.
(ord. 14.06.2003, Bratislava)
farár: Trnava - Prednádražie - Božieho milosrdenstva
 
Dobrý Ladislav, Mgr.
(ord. 18.06.2005, Bratislava)
dekan - farár: Hurbanovo
farský administrátor "excurrendo": Bajč
 
Dojčák P. Jozef SJ, Mgr.
(ord. 8.12.1988, Horná Lehota)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Dolinský P. Juraj SJ, doc. ThDr. PhD.
(ord. 12.06.1983, Nitra)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Drobný Jozef
(ord. 01.09.2006, Trnava)
farár: Modrová
 
Drška Vladimír, Mgr.
(ord. 10.06.1973, Bratislava)
výpomocný duchovný: Hurbanovo

Ď

 
Ďurčo Václav, Mgr.
(ord. 12.06.1999, Bratislava)
farár: Sládkovičovo

E

 
Elek Ladislav, Mgr.
(ord. 12.06.1983, Bratislava)
farár: Trstice
školský dekan: Šaľa

F

 
Fábry Pavel, Mgr.
(ord. 13.10.2002, Šaľa)
farár: Horné Zelenice
 
Feduš Marián, Mons. JCDr. PaedDr. PhD.
(ord. 15.06.1986, Banská Bystrica)
farár: Rišňovce
 
Ferenc Martin, Mgr.
(ord. 17.06.2007, Bratislava)
farský administrátor: Dolná Streda
 
Firment Rastislav, Mgr.
(ord. ..........................)
výpomocný duchovný: Hlohovec
 
Fordinál Ján, Mgr.
(ord. 15.06.1991, Bratislava)
farár: Šintava

G

 
Gabriš P. František SJ
(ord. 03.12.1987, Bratislava)
duchovný rehoľnej spoločnosti: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Gago Štefan, Mgr.
(ord. 11.06.2016, Trnava)
kaplán: Trnava - mesto - sv. Mikuláša
 
Gajdoš Igor, Mgr.
(ord. 15.06.1991, Bratislava)
farár: Veľké Kostoľany
 
Gallovič Jozef, Mgr.
(ord. 26.08.1987, Zakopane - Poľsko)
dekan - farár: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda
 
Garčár P. Jakub SJ, ThLic.
(ord. 10.04.2015, Prešov)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
Gáborík Marián
(ord. 15.06.1980, Bratislava)
farár: Dolný Lopašov
 
Gábriš Jozef, PaedDr. PhDr.
(ord. 14.06.1981, Bratislava)
farár: Trakovice
 
Gálik František, JUDr.
(ord. 8.06.1975, Bratislava)
na odpočinku: Kláštor pod Znievom (Banskobystrická diecéza)
 
Gibala don Jozef SDB, Mgr.
(ord. 05.12.1982, Berlín - Nemecko)
výpomocný duchovný: Galanta - Hody
 
Glejdura Pavel, Mgr.
(ord. 15.06.1991, Bratislava)
na odpočinku: Liptovská Teplička (Spišská diecéza)
 
Gočala P. Róbert SJ, Mgr.
(ord. 24.06.2006, Prešov)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
Golha P. Egid Branislav OFM, Mgr.
(ord. ........................................)
výpomocný duchovný: Beckov (františkánsky Kostol sv. Jozefa)
 
Golha P. Masseo Patrik OFM, Mgr.
(ord. 26.06.2004, Bratislava)
výpomocný duchovný: Becko(františkánsky Kostol sv. Jozefa)
 
Gombík Róbert, Mgr.
(ord. 14.03.1975, Bratislava)
farár: Svätý Peter
 
Grék Roman, Ing.
(ord. 25.05.1996, Varšava - Poľsko)
výpomocný duchovný: Vrbové
 
Gubala Anton
(ord. 08.06.1974, Bratislava)
farár: Madunice
 
Gula Peter, Mgr.
(ord. 13.06.2009, Trnava)
farský administrátor: Majcichov

H

 
Halász Imrich, Mgr.
(ord. 12.06.2004, Bratislava)
farár: Horné Saliby
školský dekan: Galanta
farský administrátor "excurrendo": Matúškovo
 
Hallon Ján, Mgr. Ing., kanonik, assessor
(ord. 15.06.1996, Bratislava)
farár: Trnava - Modranka
riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Hanzlík Jaroslav, Mgr.
(ord. 15.06.2002, Bratislava)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
 
Hašan Ľuboš, PhDr. PaedDr.
(ord. 14.06.2003, Bratislava)
farský administrátor: Špačince
školský dekan: Trnava
 
Herdics György, Dr.h.c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. PhD. MBA
(ord. 01.11.1991, Bratislava)
duchovný správca UPC: Gabčíkovo
 
Heriban Ladislav, Mgr.
(ord. 09.06.1973, Bratislava)
farár: Nesvady
 
Hladík Pavol, PhDr.
(ord. 09.06.2001, Bratislava)
farár: Horné Trhovište
 
Hlavina P. Augustín Peter OFM, Mgr.
(ord. 28.06.2008, Prešov)
duchovný rehoľnej spoločnosti: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (františkánsky Kostol sv. Jakuba)
 
Holko Jozef
(ord. 18.04.1977, Moravec - Česká republika)
farár: Malženice
 
Holub P. Michael Jaroslav OFM, Mgr.
(ord. 25.08.2001, Trnava)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (františkánsky Kostol sv. Jakuba)
 
Horváth Róbert, PhD.h.c. Mgr.
(ord. 18.06.1989, Bratislava)
výpomocný duchovný: Dunajská Streda
 
Hrebík Anton, čestný dekan, Mgr.
(ord. 23.06.1963, Bratislava)
na odpočinku: Trenčianske Teplice (Nitrianska diecéza)
 
Hudeček František, Ing.
(ord. 09.10.1982, Bratislava)
na odpočinku: Hronovce (Nitrianska diecéza)
 
Hudek Rudolf
(ord. 08.06.1975, Bratislava)
na odpočinku: Senec (Bratislavská arcidiecéza)

CH

 
Chrvala Ondrej, ThLic.
(ord. 01.07.2007, Trnava)
kaplán - poverený pastoráciou mládeže Trnavskej arcidiecézy: Dvorníky

J

 
Jablonský P. Leopold Jaroslav OFM, Mgr.
(ord. 05.07.2007, Bratislava)
rektor kostola: Beckov (františkánsky Kostol sv. Jozefa)
 
Jacko don Peter SDB
(ord. 17.06.2006, Prešov)
farár: Trnava - Kopánka
 
Jakubec Alojz
(ord. 23.06.1963, Bratislava)
na odpočinku: Kúty (Bratislavská arcidiecéza)
 
Jankovič Richard, Mgr.
(ord. 10.06.1995, Bratislava)
farár: Bošáca
 
Jesenák Marek, Mgr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
dekan - farár: Hlohovec
 
Józsa Attila, ThDr. PhD.
(ord. 12.06.1999, Bratislava)
dekan - farár: Galanta
farský administrátor "excurrendo": Košúty
farský administrátor "excurrendo": Kajal
 
Jura don Ján SDB, Mgr.
(ord. 09.06.2007, Prešov)
výpomocný duchovný: Trnava - Kopánka
 
Jurák Dušan
(ord. 10.06.1973, Bratislava)
farár: Dolné Orešany
 
Jurina Jozef, PhDr. PaedDr. PhD.
(ord. 14.06.1987, Bratislava)
farár: Opoj
 
Juruš Ignác, Mgr.
(ord. 11.10.1976, Bratislava)
farár: Dlhá pri Trnave

K

 
Kaman Jozef, Mgr.
(ord. 19.06.1988, Bratislava)
farár: Hrnčiarovce nad Parnou
 
Karaffa János, ThDr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
farár: Kameničná
duchovný správca UPC: Komárno
 
Kasan P. Matej SJ, Mgr.
(ord. 26.06.2010, Bratislava)
rektor kostola: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Kasáš Vojtech
(ord. 17.06.1984, Bratislava)
farár: Veľké Úľany
 
Katrinec Patrik, PaedDr.
(ord. 17.06.2007, Bratislava)
farár: Borovce
 
Kičin Peter, ThDr. Ing. PhD.
(ord. 14.06.1997, Nitra)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda
 
Kiss Róbert, kanonik, Mgr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
dekan - farár: Komárno
biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Kiš Vladimír, Mgr.
(ord. 06.07.2002, Trnava)
farský administrátor: Abrahám
 
Klement Martin, PaedDr. PhDr. Mgr.
(ord. 16.06.2012, Trnava)
kaplán: Bošáca
 
Kobliška Ján, Mgr.
(ord. 18.06.2000, Bratislava)
farár: Šrobárová
 
Kolenčík Dušan, assessor
(ord. 05.07.2003, Považany)
kancelár a hovorca: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Kolenčík Marián, Mgr.
(ord. 11.06.2011, Trnava)
kaplán: Galanta
 
Kollár Michal, Mgr.
(ord. 12.06.2010, Trnava)
kaplán: Hlohovec
 
Kolpák Jozef, čestný dekan, Mgr.
(ord. 06.06.1976, Bratislava)
farár: Pusté Úľany
 
Kopinec Rudolf, Mgr.
(ord. 17.06.2006, Prešov)
kaplán: Komárno
 
Košiar Ján, ThDr.
(ord. 21.06.1987, Vatikán)
duchovný správca Domu pokojnej staroby a Domu seniorov Karolína: Cífer
 
Koštialik Viktor, Mgr.
(ord. 28.06.1964, Bratislava)
výpomocný duchovný: Šaľa
 
Kováč Miroslav, Mgr.
(ord. 15.06.1996, Bratislava)
farár: Dechtice
 
Kovács Attila
(ord. 23.07.2001, Vác - Maďarsko)
farský administrátor: Michal na Ostrove
farský administrátor "excurrendo": Veľké Blahovo
 
Kóňa Mário, Mgr.
(ord. 17.06.2007, Bratislava)
farský administrátor: Marcelová
farský administrátor "excurrendo": Moča
 
Križan Marek, Mgr.
(ord. 15.08.2003, Banská Bystrica)
farár: Lančár
 
Krupa Andrej, Mgr.
(ord. 08.09.2000, Trnava)
farár: Adamovské Kochanovce
 
Kubán Ľudovít, Mgr. Ing.
(ord. 13.06.2009, Trnava)
kaplán: Dunajská Streda
 
Kubiček Vendelín
(ord. 29.06.1958, Bratislava)
výpomocný duchovný: Cífer
 
Kubinec Marcel, ThLic. PhD.
(ord. 27.07.1996, Banská Bystrica)
farár: Šoporňa
 
Kuljaček Peter, Mgr.
(ord. 14.06.1997, Nitra)
farár: Veselé
 
Kuna Ladislav, PhDr.
(ord. 16.06.1985, Bratislava)
farár: Pata
 
Kurilla Viliam, Mons. Ing.
(ord. 20.06.1971, Bratislava)
na odpočinku: Banská Bystrica (Banskobystrická diecéza)
 
Kvaka P. Jeremiáš Daniel OFM
(ord. 07.01.2006, Prešov)
rektor kostola: Hlohovec (františkánsky Kostol Všetkých svätých)
 
Kyseľ don Juraj SDB, Ing.
(ord. 09.06.1973, Bratislava)
výpomocný duchovný: Suchá nad Parnou (Kláštor Rímskej únie Rádu sv. Uršule)
 
Kýška P. Matej SchP., Mgr.
(ord. 10.06.1973, Bratislava)
farský administrátor: Červeník

L

 
Lackovič Alojz, ThDr. PhD.
(ord. 09.06.1974, Bratislava)
výpomocný duchovný: Trnava - Modranka
 
Lazo Eduard, Mgr.
(ord. 16.06.2001, Nitra)
farár: Moravské Lieskové
 
Lednický Jozef, Mgr.
(ord. 08.06.1975, Bratislava)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
 
Lefler Jozef
(ord. 25.08.1968, Trnava)
výpomocný duchovný: Cífer
 
Lehocký Jozef, Mgr.
(ord. 17.06.1984, Bratislava)
farár: Zeleneč
 
Lejman P. Dominik Zbigniew OSPPE, Mgr.
(ord. 01.06.1994, Čenstochová - Poľsko)
farár: Trnava - Tulipán
rektor kostola: Trnava - mesto - sv. Mikuláša (pavlínsky Kostol sv. Jozefa)
 
Lengyel Sándor
(ord. 09.06.1974, Bratislava)
farár: Váhovce
duchovná výpomoc: Kajal - Topoľnica
 
Letko Adalbert
(ord. 22.06.1969, Bratislava)
na odpočinku: Spišské Podhradie (Spišská diecéza)
 
Lépes Lórant, Mgr.
(ord. 12.06.1999, Bratislava)
výpomocný duchovný: Komárno
 
Lieskovský Stanislav, Mgr.
(ord. 12.06.1999, Bratislava)
farár: Dvorníky
 
Lormusz Ján, Mgr.
(ord. 21.05.1994, Bratislava)
farár: Trhová Hradská
 
Lovič Maroš, Mgr. Ing.
(ord. 17.06.2006, Bratislava)
farský administrátor: Križovany nad Dudváhom
 
Lukačovič Daniel, JCLic.
(ord. 19.06.1988, Bratislava)
farár: Vrbové

M

 
Mahulányi József, Mgr.
(ord. 17.06.1990, Bratislava)
farár: Veľký Meder
 
Malý Ľudovít, Mgr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
farár: Merašice
 
Marek Libor, Mgr.
(ord. 02.07.2005, Bratislava)
výpomocný duchovný: Šaľa
 
Marko Jozef, Mons.
(ord. 17.06.1972, Bratislava)
farár: Dobrá Voda
 
Matúš Ľuboš, Mgr.
(ord. 16.06.2012, Trnava)
kaplán: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda
 
Mecko P. Marcel SJ, Mgr. Ing.
(ord. 28.06.1997, Bratislava)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Mede Karol, Mgr.
(ord. 15.06.1986, Bratislava)
farský administrátor: Trnovec nad Váhom
farský administrátor "excurrendo": Selice
 
Mikula Bohumil
(ord. 09.06.1973, Bratislava)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
 
Mikula Peter, PhDr.
(ord. 14.06.2003, Bratislava)
farár: Ružindol
 
Minarovič Augustín
(ord. 08.06.1975, Bratislava)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda
 
Minarovský Pavol, Mgr.
(ord. 17.06.2007, Bratislava)
farský administrátor: Horné Otrokovce
 
Mišura Ladislav
(ord. 10.06.2017, Trnava)
kaplán: Dunajská Streda
 
Molnár Ernő, Mgr.
(ord. 24.06.2005, Győr - Maďarsko)
kaplán: Komárno
 
Motýľ don Jozef SDB, Mgr.
(ord. 05.05.2001, Žilina)
duchovný rehoľnej spoločnosti: Galanta - Hody
 
Mozoľa Ján, Mgr.
(ord. 12.06.1999, Bratislava)
farský administrátor: Čachtice
 
Mózes Július
(ord. 16.06.1985, Bratislava)
farár: Trávnik
farský administrátor "excurrendo": Číčov
 
Mrkva František, Mgr.
(ord. 17.06.1990, Bratislava)
farár: Bohdanovce nad Trnavou
 
Mrkvica Jozef, Mgr.
(ord. 08.06.1975, Bratislava)
výpomocný duchovný: Horné Orešany
 
Mrva Miloslav, čestný dekan, Mons. Mgr.
(ord. 22.06.1969, Bratislava)
výpomocný duchovný: Hlohovec

N

 
Nagy Pavol, Mgr.
(ord. 18.06.1989, Bratislava)
farár: Baloň
 
Nagy Peter st., ThLic.
(ord. 17.06.2007, Bratislava)
farár: Jelka
 
Nagy Peter ml.
(ord. 30.11.2013, Komárno)
farský administrátor: Okoličná na Ostrove
 
Nemec Dušan, ThLic. Ing.
(ord. 17.06.1995, Košice)
farár: Nová Ves nad Váhom
 
Nitran Rastislav, PaedDr. Mgr.
(ord. 09.06.2001, Bratislava)
farár: Chtelnica
školský dekan: Piešťany
 
Novanský Štefan, Mgr.
(ord. 09.06.2001, Bratislava)
farský administrátor: Gáň

O

 
Očenáš František
(ord. 25.06.1961, Bratislava)
na odpočinku: Nitra (Nitrianska diecéza)
 
Olgyay Csaba, Ing.
(ord. diac. 05.11.2016, Komárno)
diakon: Dunajská Streda
 
Ondáš Vladimír, Mgr.
(ord. 15.06.2008, Trnava)
duchovný na sabatickom odpočinku
 
Ondrejka Marián, Mgr.
(ord. 18.06.1989, Bratislava)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - sv. Mikuláša
 
Ondrík Róbert, Mgr.
(ord. 18.06.2000, Bratislava)
farár: Bzince pod Javorinou
 
Oravec Silvester, Mons.
(ord. 04.06.1967, Bratislava)
výpomocný duchovný: Galanta
 
Orosch Ján, J. E. Mons., Mgr., trnavský arcibiskup
(ord. presb. 06.06.1976, Bratislava; ord. episc. 02.05.2004, Trnava)
arcibiskup: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Oskwarek P. Grzegorz OSPPE
(ord. 25.05.2013, Čenstochová - Poľsko)
kaplán: Trnava - Tulipán

P

 
Parák László, Mgr.
(ord. 17.06.1990, Bratislava)
farár: Baka
farský administrátor "excurrendo": Jurová
 
Pavčír Ján, kanonik, Mons. Mgr.
(ord. 12.06.1977, Bratislava)
generálny vikár: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Polák Ján, ThLic.
(ord. 01.07.2007, Trnava)
duchovný na štúdiách v zahraničí
 
Polák Ľubomír, Mgr.
(ord. 15.06.1986, Bratislava)
farár: Dulovce
 
Popelka Branislav
(ord. 12.06.1999, Bratislava)
farár: Piešťany - sv. Štefana, uhorského kráľa
 
Priebera Anton, Mgr.
(ord. 10.06.1973, Bratislava)
na odpočinku: Nová Dedina (Banskobystrická diecéza)

R

 
Rajčany Pius Ján T.c. O.Praem., Mgr.
(ord. diac. 12.11.2016, Piešťany)
diakon: Trnava - mesto - sv. Mikuláša
 
Repko Pavol, JCLic.
(ord. 15.06.1986, Prešov)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda
 
Ružička Ivan, ThLic. PaedDr., assessor
(ord. 15.06.2008, Trnava)
sekretár trnavského arcibiskupa, ceremoniár a notár: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Rúčka Peter, ThDr. PaedDr.
(ord. 07.12.1980, Erfurt - Nemecko)
farár: Šulekovo
 
Rychlík Branislav, Mgr.
(ord. 17.06.1990, Bratislava)
farár: Drahovce

S

 
Sabol Peter, Mgr.
(ord. 02.09.2001, Trnava)
farár: Trstín
 
Sankó Szabolcs
(ord. 11.06.2017, Komárno)
kaplán: Dunajská Streda
 
Sádecký Samuel, Mgr.
(ord. 15.06.2002, Bratislava)
výpomocný duchovný: Nesvady (rehoľná kaplnka Kláštora Božského Vykupiteľa)
 
Schindler Juraj, ThLic. Ing.
(ord. 01.07.2007, Trnava)
rektor kostola: Dvorníky (Kostol sv. Alžbety v Bojničkách)
 
Schönwiesner Karol, Mgr.
(ord. 15.06.1996, Bratislava)
farský administrátor: Imeľ
 
Schwarz Jozef, Mgr.
(ord. 18.06.2005, Bratislava)
farský administrátor: Cífer
 
Simek Alexander, Mgr.
(ord. 09.06.1974, Bratislava)
výpomocný duchovný: Komárno
 
Slaninka P. Leopold SJ, Dr.
(ord. 26.06.1999, Bratislava)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
Sloboda Tibor, Mgr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
farár: Pastuchov
 
Sočufka P. František SJ, ThDr. PhD.
(ord. 03.12.1987, Bratislava)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Sokol Ján, J. E. Mons., Dr.h.c., emeritný trnavský arcibiskup
(ord. presb. 23.06.1957, Bratislava; ord. episc. 12.06.1988, Trnava)
na odpočinku: Trnava
 
Solčány P. Pavol SJ, Mgr.
(ord. 19.06.1971, Bratislava)
farár: Buková
 
Solčiansky Anton, ThDr.
(ord. 04.07.1994, Trnava)
rektor kostola
 
Stanko Pavol, Ing., assessor
(ord. 25.04.1992, Trnava)
farár: Dolné Dubové
 
Suchý Marek, Mgr.
(ord. 13.06.1998, Bratislava)
farár: Moravany nad Váhom
 
Supek P. Šimon Radko OFM, Mgr.
(ord. 14.06.2014, Košice)
rektor kostola: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (františkánsky Kostol sv. Jakuba)
 
Szakál Ladislav Ján, Mons. PhDr. JCLic.
(ord. 14.06.1981, Bratislava)
dekan - farár: Dunajská Streda
duchovná správa: filiálky Veľké Dvorníky a Malé Dvorníky
 
Szalay András, Mgr.
(ord. 10.06.1995, Bratislava)
farský administrátor: Jahodná
 
Szalay Július, čestný dekan, Mgr.
(ord. 16.06.1990, Rožňava)
farár: Dolný Bar
 
Szilvási Lörinc
(ord. 16.06.1985, Bratislava)
farár: Kráľová nad Váhom
 
Szlávik Antal, doc. ThDr. JCDr. PhDr. PaedDr. PhD. PhD.
(ord. 17.06.1984, Bratislava)
farár: Mostová
 
Szlovák Marian, Mgr.
(ord. 19.11.2005, Bratislava)
farár: Kolárovo
školský dekan: Komárno

Š

 
Šálka Ladislav, Mons. JCLic.
(ord. 08.06.1974, Bratislava)
dekan - farár: Šaľa
farský administrátor "excurrendo": Dlhá nad Váhom
 
Šebo don Jozef SDB
(ord. 10.06.1970, Bratislava)
výpomocný duchovný: Galanta - Hody
 
Šimko Peter, ThLic.
(ord. 19.06.1993, Bratislava)
dekan - farár: Smolenice
 
Šintál Jozef, Mons. JCLic.
(ord. 12.06.1983, Bratislava)
farár: Brestovany
súdny vikár: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Šintál Pavol, Mgr., kanonik, assessor
(ord. 10.06.1979, Bratislava)
riaditeľ Arcibiskupského úradu a notár: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Škriputa Libor
(ord. 12.06.1977, Bratislava)
dekan - farár: Sereď
 
Škultéty Peter, JCLic.
(ord. 30.12.2005, Bratislava)
farský administrátor: Suchá nad Parnou
viceoficiál: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Šoka Štefan, Mgr.
(ord. 17.08.2002, Bratislava)
farár: Podolie
 
Špankovič P. Daniel Silvester O.Praem
(ord. 20.08.1980, Magdeburg - Nemecko)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - sv. Mikuláša
 
Šprlák P. Bohuslav Jozef O.Praem
(ord. 25.06.1976, Litoměřice - Česká republika)
výpomocný duchovný: Beckov
 
Študent don Vladimír SDB, Mgr.
(ord. 13.12.1972, Bratislava)
výpomocný duchovný: Galanta - Hody
 
Šulík P. Ladislav SJ, Mgr.
(ord. 26.06.2010, Bratislava)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
Šurda Roman, Mgr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
farár: Sokolovce
 
Švec Peter, Mgr.
(ord. 18.06.2005, Bratislava)
kaplán: Smolenice
 
Švihra don Slávko SDB, Mgr.
(ord. 12.09.1992, Bardejov)
výpomocný duchovný: Trnava - Kopánka

T

 
Tibenský P. Peter SJ, JCLic. Mgr.
(ord. 08.12.1988, Horná Lehota)
výpomocný duchovný: Trnava - mesto - sv. Mikuláša (jezuitský Kostol Najsvätejšej Trojice)
 
Tomek Pavol, ThDr. Ing. PhD.
(ord. 30.12.1985, Prievidza)
výpomocný duchovný: Nové Mesto nad Váhom
 
Tóth Ladislav, Mgr., kanonik, assessor
(ord. 08.06.1974, Bratislava)
farár: Tešedíkovo
farský administrátor "excurrendo": Diakovce
biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Tóth Sándor
(ord. 16.05.1988, Kecskemét - Maďarsko)
farský administrátor: Tomášikovo
 
Turányi Mikuláš
(ord. 27.06.1965, Bratislava)
na odpočinku: Bratislava (Bratislavská arcidiecéza)
 
Tvrdý Ľuboš, JCLic.
(ord. 01.07.2007, Trnava)
farár: Pobedim

Ť

 
Ťapušík Róbert, PhDr.
(ord. 16.06.2012, Trnava)
kaplán: Sereď

V

 
Vacula Róbert, Mgr.
(ord. 15.06.2008, Trnava)
farský administrátor: Považany
 
Vachan Daniel, Mgr.
(ord. 12.06.2004, Bratislava)
farský administrátor: Stará Turá
školský dekan: Nové Mesto nad Váhom
 
Valašík P. Marián SJ
(ord. 29.06.1992, Bratislava)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
Valent Peter, Mgr.
(ord. 17.06.1984, Bratislava)
výpomocný duchovný: Šaľa
 
Valúšek Juraj, Mgr.
(ord. 17.06.2007, Bratislava)
kaplán: Nové Mesto nad Váhom
 
Vančo Miroslav, ThDr., PhD.
(ord. 03.07.1994, Trnava)
duchovný prepožičaný do Plzeňskej diecézy (Česká republika)
 
Varga Róbert, Mgr.
(ord. 14.06.1997, Bratislava)
farár: Vlčany
 
Včela P. Bruno Peter OFM, Mgr.
(ord. ........................................)
výpomocný duchovný: Hlohovec (františkánsky Kostol Všetkých svätých)
 
Vido Ján, PaedDr., assessor
(ord. 13.06.2009, Trnava)
ekonóm Trnavskej arcidiecézy, notár a informatik: Trnava - Arcibiskupský úrad
 
Vivodík Marián, Mgr.
(ord. 15.06.1996, Bratislava)
farár: Jaslovské Bohunice
školský dekan: Smolenice
 
Vojtko Stanislav, PhD., Prof. ThDr., kanonik
(ord. 12.06.1977, Bratislava)
dekan - farár: Trnava - mesto - sv. Mikuláša
rektor kostola: Trnava - mesto - svätého Mikuláša (Kostol sv. Heleny)
 
Vrablec Štefan, J. E. Mons., ThDr., titulárny biskup tasbaltský a bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup
(ord. presb. 23.12.1950, Rím; ord. episc. 26.07.1998, Šaštín)
na odpočinku: Nitra (Nitrianska diecéza)

W

 
Wach P. Grzegorz OSPPE
(ord. 21.05.1988, Čenstochová - Poľsko)
kaplán: Trnava - Tulipán

Z

 
Zahoránsky P. Peter SJ, ThLic. MUDr.
(ord. 19.11.1983, Dolná Lehota)
výpomocný duchovný: Piešťany - sv. Cyrila a Metoda (jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie)
 
Zachar don Marián SDB, Mgr.
(ord. 16.06.2012, Košice)
kaplán: Trnava - Kopánka
 
Zemko Pavol, Dr.h.c. doc. ThLic. Th.D. O.C.H.
(ord. 18.06.1988, Banská Bystrica)
farár: Kátlovce
 
Zoň Anton, Mgr.
(ord. 01.06.1998, Levoča)
farár: Krakovany

Ž

 
Žemba Pavol, Mgr.
(ord. 09.10.1989, Siedlce - Poľsko)
kaplán: Sereď
 
Žlnay Stanislav, Mgr.
(ord. 10.06.2017, Trnava)
kaplán: Trnava - mesto - sv. Mikuláša

Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa priezviska kňazov

- posledná aktualizácia prebehla 18. júna 2017.
- (predchádzajúca aktualizácia: 11.06.2017; 9.06.2017; 24.05.2017; 16.05.2017; 25.04.2017; 22.03.2017; 18.03.2017; 28.02.2017; 22.02.2017; 8.02.2017; 25.12.2016; 16.12.2016; 14.11.2016; 10.11.2016; 28.10.2016; 7.10.2016; 3.10.2016; 8.09.2016; 1.09.2016; 1.08.2016; 15.07.2016; 11.06.2016; 30.05.2016; 20.05.2016; 25.04.2016; 19.03.2016; 17.03.2016; 29.02.2016; 1.10.2015; 25.06.2015; 19.06.2015; 17.05.2015; 15.05.2015; 14.04.2015; 4.02.2015; 2.01.2015; 17.12.2014; 1.12.2014; 11.11.2014; 1.11.2014; 20.10.2014; 14.08.2014; 30.07.2014; 21.07.2014; 11.07.2014; 7.07.2014; 1.07.2014; 1.06.2014)
 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Do Festivalu Lumen zostávajú už len 4 dni!

TRNAVA 29. mája 2017 - O pár dní, 2. júna, privíta Trnava mladých z celého Slovenska i zo zahraničia na najväčšom festivale kresťanskej hudby v strednej Európe. Oslavu 25. výročia festivalu budú okrem Viac »