Cirkevné vyznačenie kňazov

 

Honorárny prelát Jeho Svätosti:

 
Mons. Ladislav Čeri
(menovaný 10. januára 2004 pápežom Jánom Pavlom II.)

Kaplán Jeho Svätosti:

 
Mons. Anton Adamkovič
(menovaný 10. mája 2006 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Jozef Bohunický
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Ján Bučík
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Marián Feduš
(menovaný 28. mája 2004 pápežom Jánom Pavlom II.)
Mons. Viliam Kurilla
(menovaný 29. júla 2000 pápežom Jánom Pavlom II.)
Mons. Jozef Marko
(menovaný 7. januára 2017 pápežom Františkom)
Mons. Miloslav Mrva
(menovaný 7. januára 2017 pápežom Františkom)
Mons. Silvester Oravec
(menovaný 10. mája 2006 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Ján Pavčír
(menovaný 10. januára 2004 pápežom Jánom Pavlom II.)
Mons. Ján Repiský
(menovaný 10. mája 2006 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Ladislav Ján Szakál
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)
Mons. Ladislav Šálka
(menovaný 7. januára 2017 pápežom Františkom)
Mons. Jozef Šintál
(menovaný 10. januára 2009 pápežom Benediktom XVI.)

Kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave:

 
xx
(menovaný DD.MM.RR trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
xx
(menovaný DD.MM.RR trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
xx
(menovaný DD.MM.RR trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
xx
(menovaný DD.MM.RR trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
xx
(menovaný DD.MM.RR trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
xx
(menovaný DD.MM.RR trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)

Honorárny assessor:

 
Vdp. Milan Červeňanský
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Ján Hallon
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Dušan Kolenčík
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Ivan Ružička
(menovaný 6. decembra 2016 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Pavol Stanko
(menovaný 25. apríla 2017 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Pavol Šintál
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Ladislav Tóth
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Ján Vido
(menovaný 1. septembra 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)

Honorárny dekan:

 
Vdp. Anton Hrebík
(menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR)
Vdp. Alojz Jakubec
(menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR)
Vdp. Jozef Kolpák
(menovaný 27. júna 2014 trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom)
Vdp. Miloslav Mrva
(menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR)
Vdp. Július Szalay
(menovaný 2. marca 2005 rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom a potvrdený pre územie Trnavskej arcidiecézy 21. septembra 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR)

Cirkevné vyznačenie kňazov
 
- posledná aktualizácia prebehla 25. apríla 2017.
- (predchádzajúca aktualizácia: 22.02.2017; 31.01.2017; 25.12.2016; 29.02.2016; 25.06.2015; 19.06.2015)
 

SPRÁVY

 

NOVINKY