Arcidiecézna kúria

"Diecézna kúria pozostáva z tých inštitúcií a osôb, ktoré pomáhajú biskupovi v riadení celej diecézy najmä pri usmerňovaní pastoračnej činnosti, v starostlivosti o správu diecézy, ako aj pri vykonávaní súdnej moci." (Kán. 469 KKP)


Generálny vikár

Vdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik
e-mail: jan.pavcir(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich

Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik
e-mail: robert.kiss(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo

Vdp. Mgr. Ladislav Tóth, kanonik, assessor
e-mail: ladislav.toth(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Súdny vikár

Vdp. Mons. JCLic. Jozef Šintál
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Viceoficiál
Vdp. JCLic. Peter Škultéty
e-mail: cirkevnysud(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Riaditeľ Arcibiskupského úradu a notár

Vdp. Mgr. Pavol Šintál, kanonik, assessor
e-mail: pavol.sintal(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu

Vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik, assessor
e-mail: jan.hallon(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Kancelár

Vdp. Dušan Kolenčík, assessor
e-mail: kancelaria(at)abu.sk
tel.: 0910/842 205
alebo cez spojovateľa: 033/5912 111

Sekretár arcibiskupa, ceremoniár a notár

Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, assessor
e-mail: ivan.ruzicka(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Arcidiecézny ekonóm, informatik a notár

Vdp. PaedDr. Ján Vido, assessor
e-mail: jan.vido(at)abu.sk
tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

Posledná aktualizácia prebehla 22.03.2017, 19:30 h

 

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Do Festivalu Lumen zostávajú už len 4 dni!

TRNAVA 29. mája 2017 - O pár dní, 2. júna, privíta Trnava mladých z celého Slovenska i zo zahraničia na najväčšom festivale kresťanskej hudby v strednej Európe. Oslavu 25. výročia festivalu budú okrem Viac »