Vo Veľkých Kostoľanoch si pripomenuli sté výročie zjavení vo Fatime

VEĽKÉ KOSTOĽANY 16. mája 2017 - V sobotu 13. mája si veriaci farnosti Veľké Kostoľany pripomenuli sté výročie zjavení vo Fatime.

Vo večerných hodinách priniesli veriaci v slávnostnom vstupe do farského kostola sochu Fatimskej Panny Márie. Nasledovala spoločná modlitba posvätného ruženca s rozjímaniami. Slávnosť pokračovala svätou omšou, ktorú celebroval miestny farár Igor Gajdoš, za asistencie kaplánov Petra Belého a Petra Šveca. Kaplán zo Smoleníc v homílii vyzdvihol potrebu pravej mariánskej úcty v živote veriaceho človeka vo svetle Fatimy. Na záver svätej omše prítomní kňazi spolu s veriacimi zasvätili farnosť Veľké Kostoľany Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 
Po zasvätení nasledoval sviečkový sprievod so sochou Panny Márie v okolí kostola i po celej dedine. Spev veriacich počas tohto sprievodu doprevádzala dychová hudba Rovina, ktorá tomuto sviatku dodávala ešte slávnostnejší nádych. Socha Fatimskej Panny Márie zostane uložená vo veľkokostolianskom farskom Kostole sv. Víta počas celého mesiaca mája, až do prvej soboty mesiaca júna, kedy bude prenesená do filiálnej obce Dubovany. Neskôr bude jej púť pokračovať do filiálnej obce Pečeňady. Socha Fatimskej Panny Márie bude takto putovať po farnosti Veľké Kostoľany najbližších šesť prvých sobôt až do októbra.
 
TO ABU informoval Igor Gajdoš
 
Vo Veľkých Kostoľanoch si pripomenuli sté výročie zjavení vo Fatime

Na ilustračnom foto pútnické mariánske miesto Fatima v Portugalsku počas nočnej sviečkovej procesie. (foto: www.thecatholicthing.org a Peter Deket)

SPRÁVY

 

NOVINKY