Sviatky sa začali, Trnavčania niesli mestom drevené kríže

TRNAVA 15. apríla 2017 - Tichým nesením krížov na Veľký piatok sa v slovenskom Ríme už viac ako dvadsať rokov začínajú veľkonočné sviatky.

Utrpenie a smrť Ježiša Krista si dnes veriaci v Trnave pripomenuli tichým nesením drevených krížov cez mesto. Štyri sprievody z rôznych mestských častí Trnavy - Kopánky, Družby, Prednádražia a Tulipánu putovali do centra mesta. Tieto menšie skupiny mužov i žien drevené kríže na Trojičnom námestí spojili do jedného a odtiaľ spoločne putovali na starobylú trnavskú Kalváriu, ktorá patrí medzi skvosty a oddychové zóny mesta.
 
Spoločný kríž umiestnili na vŕšok Golgota, ktorý bol po storočí bez tradičných kamenných krížov s plastikami ukrižovaného Krista a dvojice lotrov Dismasa a Gesmasa. Poškodené diela skončili v októbri minulého roku v dielňach reštaurátorov, naspäť sa budú vracať postupne v najbližších rokoch, podľa toho, kedy sa na nich ukončia reštaurátorské práce.
 
Spoločný kríž z centra Trnavy niesli na prvom úseku trnavskí kňazi. Dekan a farár centrálnej trnavskej farnosti Stanislav Vojtko pripomenul, že ľudia na svojich pleciach nesú aj počas roka rôzne kríže svojich rodín alebo prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Účastníkov tradičného podujatia vyzval, aby vytvorili nové vzťahy a nové bratstvá v rodinách, na pracoviskách a rôznych komunitách a aby si navzájom pomáhali niesť svoje kríže.
 
Tichým nesením krížov sa v slovenskom Ríme už viac ako dvadsať rokov začínajú veľkonočné sviatky. Na trnavskej Kalvárii si ľudia uctievajú kríž podľa starého jeruzalemského zvyku. Tam na Veľký piatok prechádzali všetci mlčky pred krížom, hlboko sa pred ním sklonili a bozkávali ho. Podujatie vzniklo na podnet kresťanskej mládeže a kresťanských mládežníckych organizácií ako akt pokánia a svedectvo viery pre veriacich v meste.
 
zdroj: www.trnavskyhlas.sk/SITA/Pavol Machovič/Dušan Kolenčík
 
Sviatky sa začali, Trnavčania niesli mestom drevené kríže

Tichým nesením krížov sa v slovenskom Ríme už viac ako dvadsať rokov začínajú veľkonočné sviatky. Na trnavskej Kalvárii si ľudia uctievajú kríž podľa starého jeruzalemského zvyku. (foto: Pavol Machovič)

SPRÁVY

 

NOVINKY