Blíži sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

TRNAVA 15. januára 2016 - Témou tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční od 18. do 25. januára 2016 sú slová z Prvého Petrovho listu: "Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove." (1 Pt 2,9) Na Slovensku sa pri tejto príležitosti uskutoční viacero ekumenických bohoslužieb a stretnutí.

V biskupskom meste Trnava sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov tiež uskutočnia modlitebné stretnutia. V pondelok 18. januára o 18.00 h. bude ekumenická bohoslužba v trnavskom kostole Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Homíliu prednesie dekan z trnavskej Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša Stanislav Vojtko. V sobotu 23. januára o 19.15 h. sa stretnutie uskutoční v Bazilike sv. Mikuláša. Homíliu prednesie gréckokatolícky farár v Trnave František Fedorišin. Záverečná ekumenická bohoslužba sa uskutoční v pondelok 25. januára o 19.15 h. vo františkánskom Kostole sv. Jakuba. Homíliu prednesie evanjelický a.v. farár Rastislav Hargaš. Hudobne bude sprevádzať bohoslužbu vokálny súbor VOX AURUMQUE.
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa na severnej pologuli už tradične koná v čase od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Keďže sú na južnej pologuli v mesiaci január prázdniny, cirkvi organizujú tento svetoznámy Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého, ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
 
Na téme pre tohtoročné materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pracovala skupina predstaviteľov z rozličných častí Lotyšska zvolaná arcibiskupom v Rige Zbignevom Stankevičsom. Texty, ktoré táto skupina pripravila, skompletizovali členovia medzinárodnej Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví v SR zabezpečili preklad týchto textov do slovenského jazyka.
 
Blíži sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Na ilustračnom foto ekumenické stretnutie z príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v evanjelickom kostole v Trnave v roku 2011. (zdroj foto: www.trnavskyhlas.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY