Slávenie veľkonočných sviatkov 2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

TRNAVA 10. apríla 2017 - Veľkonočné sviatky v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa už tradične budú sláviť za prítomnosti arcibiskupa, ktorý je vlastným pastierom veriacich celej Trnavskej arcidiecézy.

K čo najlepšiemu duchovnému prežitiu nadchádzajúcich sviatkov vám prinášame stručný prehľad veľkonočných bohoslužieb v srdci Trnavskej arcidiecézy - Katedrále sv. Jána Krstiteľa:
 
Kvetná nedeľa 9. apríla
Na Kvetnú nedeľu bola slávená prvá pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hodine. Celebroval ju emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol.
Druhá pontifikálna svätá omša bola slávená o 11.30 hodine a jej hlavným celebrantom bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
Zelený štvrtok 13. apríla
9.30 hodina - Missa chrismatis.
Počas nej si kňazi obnovia kňazské sľuby a posvätia sa sväté oleje, ktoré budú v nasledujúcom roku používané pri vysluhovaní sviatostí v jednotlivých farnostiach arcidiecézy. Hlavným celebrantom pontifikálnej svätej omše bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
17.30 hodina - Svätá omša na pamiatku Pánovej večere. Celebruje Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
Po svätej omši bude katedrála otvorená až do 20.00 hodiny k modlitbe, ktorá je účasťou na utrpení Krista v Getsemanskej záhrade.
 
Veľký piatok 14. apríla
15.00 hod. - Obrady Veľkého piatku. Obrady vedie Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
Po skončení obradov bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu až do 20.00 hodiny.
 
Biela sobota 15. apríla
Ráno o 8.00 hodine bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť k celodennej poklone v Kaplnke Božieho hrobu. Vyloženie bude spojené s modlitbou ranných chvál z Liturgie hodín.
Slávenie obradov Veľkonočnej vigílie sa vzhľadom na Horu competens začne o 20.00 hodine. Obrady vedie Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
Veľkonočná nedeľa 16. apríla
Na Veľkonočnú nedeľu budú sväté omše ako v tento deň zvyčajne bývajú počas celého roka; prvá o 9.30 hodine. Bude ju celebrovať Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy.
Pontifikálna svätá omša sa začne o 11.30 hodine a bude ju celebrovať Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
Veľkonočný pondelok 17. apríla
Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu; prvá o 9.30 hodine a druhá so začiatkom o 11.30 hodine. Hlavným celebrantom prvej svätej omše bude Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Druhú - pontifikálnu svätú omšu bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 
Slávenie veľkonočných sviatkov 2017 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

Mládežnícke spoločenstvá vo farnosti Šúrovce pripravili v roku 2016 hranú krížovú cestu - na obrázku. (foto: Daniel Toman)

SPRÁVY

 

NOVINKY