Cirkev v Trnave sa zapojí do slávenia Svetového dňa chorých

TRNAVA 6. februára 2017 - Katolícka cirkev oslávi v sobotu 11. februára Svetový deň chorých. V tomto roku ide o jubilejný 25. ročník osláv. Svätý Otec František preto vyzval osláviť ho výnimočným spôsobom. Preto Rada pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na čele s jej predsedom Mons. Milanom Lachom, v duchu naplnenia výzvy Svätého Otca, pripravila Iniciatívu, ktorej cieľom je zamerať sa celkom osobne na chorého a trpiaceho v našom okolí.

Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka trnavský arcibiskup Ján Orosch pozýva všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle k sláveniu Svetového dňa chorých.
 
Trnavská arcidiecéza sa na čele so svojím pastierom - trnavským arcibiskupom chce pridať k výzve pápeža Františka a upriamiť tak pozornosť na lekárov, zdravotníkov, zasvätených, kňazov i dobrovoľníkov venujúcich sa chorým a núdznym, ktorým je toto pozvanie osobitne adresované.
 
Oslava sa uskutoční v sobotu 11. februára 2017 slávením svätej omše o 10.00 h v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave a malým agapé pre pracovníkov v zdravotníctve na Rímskokatolíckom farskom úrade sv. Mikuláša.
 
Cirkev v Trnave sa zapojí do slávenia Svetového dňa chorých

Plagát pozývajúci na pripravované duchovné podujatie.

SPRÁVY

 

NOVINKY