Vo farnosti Šaľa uviedli do úradu nového farára dekana

ŠAĽA 11. júla 2021 - V sobotu 10. júla trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch uviedol do úradu nového farára farnosti Šaľa a dekana Šalianskeho dekanátu vsdp. Petra Nagya, ktorý doteraz pôsobil ako farár farnosti Jelka v Galantskom dekanáte.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v homílii povzbudil nového farára vsdp. Petra Nagya a tiež nového kaplána vdp. Ľuboša Matúša, ktorí budú pôsobiť v tejto farnosti, aby napredovali v pastoračnom zápale za spásu nesmrteľných duší. Poukázal pritom na poslušnosť, v ktorej sa kňaz celkom dobrovoľne dáva so všetkými talentami do služby Bohu a ľuďom všade tam, kde ho biskup posiela.
 
Novovymenovaným kňazom poprial hojnosť Božieho požehnania a ovocia Ducha Svätého v ich službe a veriacich povzbudil, aby nových pastierov sprevádzali svojimi modlitbami.
 
TO ABU informoval Lukáš Blažo
 
facebook sharing button Zdieľaj
Vo farnosti Šaľa uviedli do úradu nového farára dekana

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch uviedol do úradu nového farára farnosti Šaľa a dekana Šalianskeho dekanátu vsdp. Petra Nagya. (Foto: Lukáš Blažo)

SPRÁVY

 

NOVINKY