V Hlohovci zavŕšili slávenie Nanebovzatej svätou omšou a procesiou ulicami mesta

HLOHOVEC 16. augusta 2023 - Vo farnosti Hlohovec vyvrcholilo slávenie sviatku Nanebovzatia Panny Márie slávnostnou svätou omšou na miestnej Kalvárii.

Program začali modlitbou posvätného ruženca pod vedením bratstva dominikánskych terciárov. Hlavným celebrantom svätej omše a kazateľom bol sekretár trnavského arcibiskupa vsdp. assessor Lukáš Blažo, ktorý zároveň pôsobí ako ceremoniár a notár na Arcibiskupskom úrade v Trnave. V Hlohovci pôsobil v roku 2016 ako diakon. Svätú omšu spolu s ním slávili hlohovský dekan Jozef Schwarz, kaplán - farský vikár Samuel Sádecký a páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM.
 
Na začiatku svätej omše požehnali obnovenú lurdskú jaskyňu, na ktorej obnove sa podieľalo Vlastivedné múzeum v Hlohovci a bratstvo dominikánskych terciárov. Slávnostný kazateľ si zaspomínal na svoje pôsobenie v Hlohovci, kde zažíval svoje začiatky v duchovnej službe. „Dôvodom, prečo sme sa stretli na tomto mieste, je odchod blízkeho človeka, odchod našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá bola s telom i dušou vzatá do neba. V nej sa plní aj prísľub Ježiša Krista pre nás, ktorý povedal, že nám pripraví príbytok v nebi,“ uviedol kazateľ.
 
Keďže v Hlohovci funguje Združenie mariánskej mládeže, jej členovia si rozdelili čítania aj obetné dary. Svätú omšu doprevádzal spev farského spevokolu. Dekan Jozef Schwarz sa na záver poďakoval kazateľovi a daroval mu kríž zo storočného orecha. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tejto slávnosti. Po požehnaní sa veriaci spievajúci nábožné piesne za doprovodu dychovky a so sviecami v rukách presunuli procesiou ulicami mesta do farského Kostola sv. Michala archanjela, kde slávnosť ukončili eucharistickým požehnaním.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Hlohovci zavŕšili slávenie Nanebovzatej svätou omšou a procesiou ulicami mesta

Hlavným celebrantom svätej omše a kazateľom bol sekretár trnavského arcibiskupa vsdp. assessor Lukáš Blažo, ktorý zároveň pôsobí ako ceremoniár a notár na Arcibiskupskom úrade v Trnave. (Foto: Lucia Froncová)

NOVINKY