Malý Rím a jeho arcibiskupa navštívil veľvyslanec Japonska na Slovensku

TRNAVA 28. októbra 2021 - V stredu 27. októbra zavítal na návštevu Malého Ríma veľvyslanec Japonska na Slovensku, pán Makoto Nakagawa. Vzácnu návštevu okrem predstaviteľov mesta a ekonomického sektora prijal na audiencii aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Stretnutie sa konalo v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu.

V stredu 27. októbra zavítal na Arcibiskupský úrad v Trnave pán Makoto Nakagawa, veľvyslanec Japonska na Slovensku. V reprezentačných priestoroch bývalého Šľachtického konviktu, ktorý je dnes sídlom hlavy Trnavskej arcidiecézy, prijal pána veľvyslanca Nakagawu so sprievodom ordinár miestnej Cirkvi, nesúcej meno prvého slobodného kráľovského mesta na území súčasného Slovenska, Mons. Ján Orosch. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Témou ich spoločného rozhovoru boli vzťahy medzi Slovenskou republikou a Japonskom, ktoré je unitárnou parlamentnou konštitučnou monarchiou, tak na cirkevnej, ako i na štátnej úrovni.
 
Predstavitelia Japonska a Trnavskej partikulárnej cirkvi zhodne konštatovali, že je to práve národná a duchovná tradícia, v ktorej majú svoje hlboké korene obidve krajiny. Táto tradícia je tým, čo tieto dva národy spája. Trnavský arcibiskup Ján Orosch pripomenul aj osobnosť sv. Františka Xaverského, spoluzakladateľa Spoločnosti Ježišovej, ktorý priniesol kresťanskú tradíciu do starobylého Japonska pri ohlasovaní Kristovho evanjelia, na čo veľvyslanec Makota Nakagawa zareagoval pozitívne a vyzdvihol, že od 16. storočia je kresťanstvo pevnou súčasťou tradícií tejto ostrovnej krajiny a jej obyvatelia majú spomínaného svätca vo veľkej úcte. Už deti v školách poznajú toto meno. Veľvyslanec krajiny vychádzajúceho slnka konštatoval, že návšteva trnavského arcibiskupa je jeho prvou návštevou katolíckeho biskupa.
 
Na záver stretnutia v prijímacej sále trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch daroval veľvyslancovi Japonska, pánovi Makotovi Nakagawovi, ikonu Trnavskej Panny Márie, aby si zachoval spomienku na najstaršie slobodné kráľovské mesto na území súčasného Slovenska aj cez udalosť, ktorá robí Trnavu známou nielen na domácej pôde, ale i vo svete. Stretnutie zakončili priateľským obedom v priestoroch veľkého refektória Arcibiskupského úradu.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Malý Rím a jeho arcibiskupa navštívil veľvyslanec Japonska na Slovensku

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch daroval veľvyslancovi Japonska, pánovi Makotovi Nakagawovi ikonu Trnavskej Panny Márie. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY