Františkánky Premenenia oslávili strieborné výročie založenia rehoľného domu v Melčiciach - Lieskovom

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE 20. augusta 2023 - V nedeľu 6. augusta, na sviatok Premenenia Pána, sa vo farnosti Adamovské Kochanovce konala slávnosť 25. výročia založenia rehoľného domu Inštitútu sestier Františkánok Premenenia.

Sestry Františkánky spolu s veriacimi farnosti na slávnosti privítali trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, správcu farnosti vdp. Andreja Krupu a vsdp. kanonika Blažeja Čaputu, dekana Novomestského dekanátu. Medzi hosťami nechýbala ani generálna predstavená sr. Agnese Octaviano spolu s ďalšími sestrami, ktoré sa podieľali na zakladaní tohto sídla Inštitútu na Slovensku, sr. Raffaella Vadacca a sr. Silvana Calcagnile. Sestry Františkánky Premenenia sa slávením Eucharistie chceli poďakovať Pánu Bohu za všetky jeho dobrodenia, ktorými ich obdaril počas dlhých 25 rokov ich prítomnosti na Slovensku.
 
Inštitút sestier Františkánok Premenenia je rehoľné spoločenstvo založené vo Florencii v roku 1898. Zakladateľka Inštitútu Matka Chiara Biagiotti žila hlbokou modlitbou a s láskou sa venovala výchove opustených detí. Od toho času sa sestry snažia vo františkánskej jednoduchosti modlitbou a prácou vnášať pokoj a dobro do tohto sveta tam, kde ich Pán posiela. Podobne ich v roku 1998 Spasiteľ poslal do Melčíc - Lieskového, dedinky patriacej do farnosti Adamovské Kochanovce pri Trenčíne. Už 12 rokov sestry spolupracujú vo farnosti s miestnym duchovným otcom. Vdp. Andrej Krupa vo svojom príhovore ocenil ich prítomnosť v každodennom živote obce, kde sa snažia vydávať svedectvo zasväteného života jednoduchým priateľským spolunažívaním s ľuďmi. Pravdu povediac, už to, ako sú sestry Františkánky vo farnosti a jej správcom štedro a dobrosrdečne prijímané, ich napĺňa vďakou, radosťou aj obdivom.
 
V roku 2012, po ukončení dlhých rekonštrukčných prác, otvorili Františkánske duchovné centrum Jána Pavla II. Sestry Františkánky Premenenia tak ponúkajú priestory a služby tým, ktorí chcú v tomto krásnom prostredí na upätí Bielych Karpát stráviť čas pre budovanie dôstojného príbytku pre Boha vo vlastnej duši a to pomocou duchovných cvičení, modlitbových stretnutí, priateľských rozhovorov alebo rôznych kultúrnych podujatí, ktoré otvárajú srdca, posilňujú ducha, rozširujú obzor, robia nás ľudí vnímavými na Božiu prítomnosť v každej kráse, pravde a v dobre. Za tých 10 rokov požehnanej činnosti sa tu vystriedalo veľké množstvo ľudí a s potešením možno konštatovať, že mnohí sa sem radi vracajú.
 
Cieľom sestier je prispieť aspoň malou omrvinkou ponúknutej služby k premene spoločnosti. Tak ako im to aj pripomenul trnavský arcibiskup vo svojej homílii: výstupom na Horu Tábor sa odpútavame od pozemských svetských záležitostí, aby sme mohli kontemplovať žiariacu tvár Ježiša. Je potrebné sa stíšiť, pozorne načúvať milovanému Synovi Otca, vyhľadávať čas na modlitbu a na radostné prijatie Božieho slova. Stretnutie s Pánom nás premieňa a dáva silu k novým krokom na ceste obrátenia.
 
Hoci 6. augusta bolo počasie nezvyčajne daždivé, na slávnosť prišli mnohí farníci, známi a priatelia z blízka i z ďaleka. Ako pre sestry Františkánky Premenenia tak aj pre miestnych veriacich a hostí bol tento deň výnimočný a tešili sa spoločne z krásneho duchovného zážitku.
 
TO ABU informovali sestry Františkánky Premenenia
 
facebook sharing button Zdieľaj
Františkánky Premenenia oslávili strieborné výročie založenia rehoľného domu v Melčiciach - Lieskovom

Sestry Inštitútu Františkánok Premenenia spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom v deň slávnosti strieborného jubilea založenia ich domu na Slovensku. (Foto: Archív Inštitútu sestier Františkánok Premenenia)

NOVINKY